Nuläget och framtiden för hållbar utveckling
En nationell översyn av genomförandet av Agenda 2030 i Finland offentliggörs den 3 juni

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.5.2020 8.00 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 14.14
Pressmeddelande 360

En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs den 3 juni. I rapporten redogörs för Finlands framsteg i fråga om de globala målen för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 under de senaste fyra åren. Senast rapporterade Finland till FN om genomförandet av Agenda 2030 år 2016.

Rapporten överlämnas till FN i juli, men i Finland offentliggörs den på webbseminariet ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling” redan den 3 juni kl. 13.00–15.00. Den direkta webbsändningen är öppen för alla intresserade.

Sändningen inleds med ett anförande av statsminister Sanna Marin. På plats i studion är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

På programmet står inte bara offentliggörande av den nationella översynen och presentation av dess huvudsakliga resultat, utan också en mer ingående diskussion kring en del av rapportens teman, till exempel hållbarhetsomställningen och principen om att ingen ska lämnas utanför. Dessa teman diskuteras av företrädare för frivilligorganisationer, företag och forskningsinstitut.

Också städernas roll i genomförandet av Agenda 2030 diskuteras av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Åbos stadsdirektör Minna Arve och Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. De tre städerna har utarbetat en frivillig stadsrapport om genomförandet av Agenda 2030.

Nuläget och framtiden för hållbar utveckling är ett årligt evenemang som i år ordnas för första gången som en direkt webbsändning. Tittarna är välkomna att delta i diskussionen. Sändningen leds av Annika Damström.

Den nationella översynen av genomförandet av Agenda 2030 i Finland offentliggörs den 3 juni på webbplatsen kestavakehitys.fi. Den nationella översynen presenteras för FN vid det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling i juli.

Krista Mikkonen Sanna Marin Ville Skinnari