Aktörer

Finlands arbete för hållbar utveckling bygger på en över 30-årig tradition av samarbete mellan flera aktörer. I den deltar olika samhällsaktörer från statsförvaltningen till kommuner och städer, självstyrande områden, organisationer, företag, medier, religionssamfund, arbetsmarknadens aktörer, forskarsamhället och riksdagspartierna.

Kommissionen för hållbar utveckling är ett påverkansforum som förenar dessa olika aktörer i samhället och som leds av statsministern.

Gruppen de ungas Agenda2030 grundades våren 2017 i anslutning till kommissionen för hållbar utveckling. Gruppens centrala mål är att främja de ungas röst i samhällsdebatten om hållbar utveckling och planeringen av politiska åtgärder samt att arbeta för hållbar utveckling i de ungas egna nätverk och internationellt. Våren 2023 inrättades som sektion för gruppen de ungas Agenda2030  den ungdomars klimat och natur grupp, som i sin tur ger de unga expertis särskilt för diskussion och beredning av natur- och klimatfrågor.

Hållbarhetspanelen är en oberoende vetenskapspanel som består av fjorton vetenskapsmän och vars uppgift är att främja hållbar utveckling i Finland. Panelen strävar efter att påverka samhället på bred front och dess specialuppgift är att stödja arbetet i kommissionen för hållbar utveckling.

Åtagande2050 är ett gratis och frivilligt verktyg för att utveckla organisationernas hållbarhetsarbete samt för att ställa upp, mäta och rapportera om målen. Åtagandena förverkligar ett eller flera av målen i Agenda2030 och främjar genomförandet av strategin för kommissionen för hållbar utveckling.  Åtagande2050 är ett sätt att uppnå de globala målen nationellt.

Samordningsnätverket för hållbar utveckling är ett internt samarbetsnätverk inom statsförvaltningen för att samordna hållbarhetsarbetet och stärka dess politiska samstämmighet. I samordningsnätverket finns företrädare för alla ministerier samt sakkunnigledamöter från utvecklingspolitiska kommissionen, Statskontoret och Statistikcentralen. Nätverket är ett samarbetsnätverk för en självständig hållbarhetspanel som är specialiserad på hållbarhetsvetenskap.