Information om webbplatsen

Innehållet i tjänsten

På webbplatsen finns information om hållbar utveckling, kommissionens arbete, Agenda2030 och det samhälleliga åtagandet. Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen och den administreras av enheten för politikanalys.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i statsrådets webbtjänst.

Ytterligare information

Ytterligare information om webbplatsen ges av generalsekretariatet för hållbar utveckling vid enheten för politikanalys.

kestavakehitys(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001