Agendan för hållbar utveckling Agenda 2030

FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, godkändes på stats- och regeringschefsnivå vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling i New York den 25 september 2015. Agendan spänner över åren 2016–2030. Dokumentet är politiskt bindande för staterna. Agenda 2030 bygger på millenniemålen som gick ut 2015 samt den politik för hållbar utveckling som härrör ur den s.k. Rioprocessen.

De 17 globala målen i Agenda 2030 är omfattande och ambitiösa. Genomförandet kräver ansträngningar av alla länder. Agenda 2030 utgör en helhet tillsammans med Addis Abeba Action Agenda, som fokuserar på utvecklingsfinansiering och stöd för genomförandet och som godkändes i juli 2015.

Bägge dokumenten reflekterar ett ändrat tänkesätt: man går från att fokusera på utvecklingssamarbete och motsättningen mellan nord och syd till en mer omfattande politik för hållbar utveckling, där man söker nya samarbetsformer och partnerskap

Finland är ett av de första länderna som i juli 2016 kommer att rapportera om sina planer för genomförandet av Agenda 2030 på FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling.

Finlands HLPF rapport

Läs sammanfattningen som skickats till FN:

Finlands HLPF rapport, sammandrag