Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.9.2015. Toimintaohjelman aikajänne on 2016–2030. Se on valtioita poliittisesti sitova asiakirja. Agenda2030 rakentuu vuoteen 2015 päättyneille vuosituhattavoitteille sekä ns. Rio-prosessista kumpuavalle kestävän kehityksen politiikalle.

Agenda2030:n pääsisällön 17 tavoitetta ovat laajoja ja kunnianhimoisia. Toimeenpano vaatii kaikilta mailta ponnisteluja. Agenda2030 muodostaa kokonaisuuden yhdessä heinäkuussa 2015 hyväksytyn kehitysrahoitukseen ja toimeenpanon tukeen keskittyvän Addis Abeba Action Agendan kanssa.

Molemmat asiakirjat heijastavat ajattelutavan muutosta kehitysyhteistyöpolitiikasta ja pohjoinen-etelä-vastakkainasettelusta laaja-alaisempaan kestävän kehityksen politiikkaan, jossa haetaan uusia yhteistyön muotoja ja kumppanuuksia.

Agenda2030, epävirallinen suomennos

Suomi on yksi ensimmäisiä maita, jotka raportoivat heinäkuussa 2016 YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisella foorumilla suunnitelmistaan Agenda2030 toimeenpanon suhteen.

Suomen Agenda2030 maaraportti 2016

Lue myös YK:lle toimitettu tiivistelmä:

Suomen Agenda2030 maaraportti 2016, tiivistelmä

Vuoden 2017 kansainvälisessä raportissa on tiivistelmä Suomen selonteosta ja seurantajärjestelmästä sekä esittely nuorten Agenda 2030 ryhmästä. Raportin toisessa osassa kerrotaan sitoumustyökalun tuloksista.  

Suomen HLPF raportti 2017, tiivistelmä selonteosta

Suomen HLPF raportti 2017, sitoumus

Vuoden 2018 tiivistelmä Suomen selonteosta, seurantajärjestelmästä ja Sitoumus2050 toimenpidesitoumusten tuloksista.

Suomen HLPF raportti 2018, tiivistelmä selonteosta

Suomen HLPF raportti 2018, sitoumus