Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Nuorten Agenda2030 -ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

Nuorten ryhmä on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ministeriöissä, ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä.

Nuorten Agenda2030 -ryhmä järjestää myös itse tapahtumia ja on ollut usein mukana esimerkiksi SuomiAreenassa. Vuonna 2019 ryhmä järjesti yhteistyössä Sitran kanssa nuorten ilmastokokouksen Finlandia-talolla Helsingissä.

Ryhmässä on toimikaudesta riippuen 10-15 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 15-28-vuotiaita. Ryhmän omille sivuille pääset täältä.

Suomalainen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi on auttanut avoimella hakuprosessilla ryhmän jäsenten löytämisessä.

Uusi Nuorten Agenda2030 -ryhmä on valittu kaudelle 1.8.2023–31.7.2025.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä

Uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä on valittu. Ryhmä toimii valtioneuvoston kanslian alaisuudessa Nuorten agenda 2030 -ryhmän yhteydessä.

Uuden nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta. 

Ryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia sekä ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän alajaostona toimiva ryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten ja lasten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

Ryhmään on valittu 14 jäsentä. Löydät valitut jäsenet ja lisää informaatiota täältä.