Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Nuorten Agenda2030 -ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

Ryhmässä on 14 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 15-28-vuotiaita. Suomalainen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi on auttanut avoimella hakuprosessilla ryhmän jäsenten löytämisessä. Tutustu ryhmän jäseniin.

Nuorten ryhmä on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ministeriöissä, ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä.