Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Nuorten Agenda2030 -ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

Nuorten ryhmä on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ministeriöissä, ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä.

Nuorten Agenda2030 -ryhmä järjestää myös itse tapahtumia ja on ollut usein mukana esimerkiksi SuomiAreenassa. Vuonna 2019 ryhmä järjesti yhteistyössä Sitran kanssa nuorten ilmastokokouksen Finlandia-talolla Helsingissä.

Ryhmässä on toimikaudesta riippuen 10-15 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 15-28-vuotiaita. Ryhmän omille sivuille pääset täältä.

Suomalainen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi on auttanut avoimella hakuprosessilla ryhmän jäsenten löytämisessä. Seuraa Allianssin viestintää, niin huomaat, kun seuraava hakukierros ryhmään avautuu.