Kestävyyspaneeli

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli eli Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa. Sitran koordinoimana aloittaneen paneelin vetovastuun ovat jakaneet vuoden 2019 alusta Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Suomen Ympäristökeskus (SYKE).

Kestävyyspaneeli tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää monimutkaisten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Paneeli toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa kestävän kehityksen toimikunnan kanssa. Toimikunta vastaa YK:n globaalin Agenda 2030 toimintaohjelman täytäntöönpanosta ja sen vauhdittamisesta Suomessa. Kestävyyspaneeli tukee ja haastaa toimikunnan työtä monitieteellisellä osaamisellaan.

Kestävyyspaneelin asiantuntijat. Alarivissä vasemmalla puheenjohtaja Eeva Furman, ja hänen vieressään varapuheenjohtajat Lassi Linnanen ja Katriina Siivonen. Ylärivissä Tuuli Toivonen, Minna Halme , Juho Saari ja Arto O. Salonen. Kuvasta puuttuvat Jouni Jaakkola, Mikko Mönkkönen ja Anne Tolvanen.   

Paneelissa monipuolista kestävän kehityksen osaamista

Ehdotuksia panelisteiksi pyydettiin suomalaisilta yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, tiedeinstituutioilta sekä ministeriöiltä. Lukuisten ehdotusten joukosta isäntäorganisaatioiden johtajat kutsuivat paneeliin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kymmenen asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolisesti kestävän kehityksen eri teemoja ja ulottuvuuksia.

Paneelin puheenjohtajana jatkaa Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta ja toimintaa koordinoivat tutkimuskoordinaattori Eeva-Lotta Apajalahti (HELSUS), erikoistutkija Katriina Soini (LUKE) ja erikoistutkija Jari Lyytimäki (SYKE).

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on arvioitu POLKU-hankkeessa. Paneelin tehtävänä on pohtia, mitä toimenpiteitä kestävän kehityksen politiikassa eduskunnalla ja hallituksella on, ja millaista tutkimusta tarvitaan.

Jäsenet

Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus, paneelin puheenjohtaja

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme, Aalto-yliopisto

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto

Ympäristötekniikan professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, paneelin vpj

Soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, Tampereen yliopisto

Sosiaalipedagokiikan professori, Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

Tulevaisuuden tutkimuksen dosentti, Katariina Siivonen, Turun yliopisto, paneelin vpj

 

Geoinformatiikan tenure track professori Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto

Metsäekologian professori, Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja

Professori Eeva Furman
Suomen ympäristökeskus
puh. 029 525 1123, [email protected]

Koordinaattori

Eeva-Lotta Apajalahti
Tutkimuskoordinaattori, HELSUS
puh. +35829415790
[email protected]