Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kevät 2020

Varapuheenjohtaja Krista Mikkonen johtaa puhetta, hänen vasemmalla puolellaan istuu Katri Kulmuni ja oikealla puolella pääsihteeri Annika Lindblom ja apulaispääsihteeri Marja Innanen

Kestävän kehityksen toimikunta asetettiin uudelle toimikaudelle 27.2.2020 ja uudelleen nimitetty toimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 4.3.2020. 

Kokouksen aiheena olivat ajankohtaisten asioiden, kuten ilmastonmuutoksen pyöreän pöydän ja kestävän kehityksen budjetoinnin ohella Suomen maaraportti YK:lle kestävän kehityksen Agenda2030 edistymisestä, sekä hallituksen selonteko eduskunnalle Agenda2030 toimeenpanosta. YK:n maaraportti käsiteltiin kahdessa paneelissa.

 

Aika: 4.3.2020 klo 10:00-12:00.

Paikka: Mariankatu 9, kokoussali Paja

Asialista

Kuvia kokouksesta

Kokousmateriaalit

Toimikunnan työohjelma ja vuosikello vuodelle 2020

Marja Innanen: Suomen maaraportti Agenda2030 toimeenpanosta 

Suomen maaraportin sisällysluettelo

Luonnos hallituksen selonteosta Agenda2030 toimeenpanosta 

Jari Lyytimäki, Kestävyyspaneeli: Kestävyyspaneelin evästykset  systeemisen murroksen edistämiseksi Suomessa

Toimikunnan kokoukset

Kevät 2020

Kestävän kehityksen toimikunta 4.3.2020

Syksy 2019

Kestävän kehityksen toimikunta 22.12.2019

Syksy 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 5.12.2018

Kevät 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 3.4.2018

Syksy 2017

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 24.11.2017

Kestävän kehityksen toimikunta 10.10.2017

Kevät 2017

Kestävän kehityksen toimikunta 9.5.2017

Syksy 2016

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 7.12.2016

Kevät 2016

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2016: Yhteiskuntasitoumuksen päivitys vs Agenda2030 ja kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Syksy 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 2/2015:YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen Suomessa

Kevät 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2015

Syksy 2014

Vuoden 2014 jälkeinen kehitysagenda, globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Suomen kansalliset prioriteetit 15.12.2014

Kevät 2014

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteiskunnalliset vaikutukset 22.4.2014

Syksy 2013

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen arviointi Suomen kestävän kehityksen strategiatyöstä 3.12.2013
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, uuden toimikunnan ensimmäinen kokous 16.10.2013

Syksy 2012

Kansallisen yhteiskuntasitoumuksen suuntaviivat ja Suomen kestävän kehityksen toimikunnan arvioinnin tulokset 20.12.2012

Kevät 2012

Kansalliset ja globaalit kestävän kehityksen sitoumukset - Onko Suomi valmis 6.6.2012

Kansallisen kestävän kehityksen strategian uudistaminen 7.3.2012

Syksy 2011

Monipuolista hyvinvointia metsistä 30.11.2011

Kevät 2011

Miten mitata kestävää kehitystä ja hyvinvointia? 16.2.2011

Syksy 2010

Kestävä kulutus ja tuotanto 2.12.2010

Paikallisista aloitteista yhteisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi 13.10.2010

Kevät 2010

Vihreällä kasvulla kohti kestävää kehitystä 22.6.2010

Suomen vastuu biodiversiteetin suojelussa 29.4.2010

Syksy 2009

Kestävän kehityksen politiikan toteutumisen kokonaisarvio 8.12.2009

Kestävän kehityksen tietopohjan hyödyntäminen 7.10.2009

Kevät 2009

Kestävä talous 2.6.2009

Vaikuttavuutta Itämeren alueen suojeluun ja kestävään käyttöön 1.4.2009

Syksy 2008

Kansallinen luonnonvarastrategia - miten ekosysteemipalveluista tehdään bisnestä? 16.12.2008

Kestävän kehityksen näkökulma ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa 28.10.2008

Kevät 2008

Kestävä kehitys ja Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma 3.6.2008

Uudelleen asetetun toimikunnan järjestäytymiskokous 24.4.2008

Asiantuntija ministeriössä

Marja Innanen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160027