Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 11.10.2021 

 

 

 

 

 

Aiheina: Työ yhteiskunnan eri sektoreilla kestävän kehityksen edistämiseksi ja Suomen Agenda2030 tiekartta

Aika: Maanantai 11.10.2021 klo 13.00-14.30
Paikka: MsTeams-kokous, puhujat Säätytalo, Sali 23

Asialista

Linkit kokousmateriaaleihin

Yhteenveto kestävän kehityksen toimikunnan kyselyn tuloksista

Tilannekatsaus Agenda2030 tiekartan valmisteluun, lokakuu 2021

Sami Pirkkala, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri ja Satu Lähteenoja,
väitöskirjatutkija Aalto-yliopisto: Agenda2030 tiekartta; tilannekatsaus työn etenemiseen

Muutosalue 1: Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä

Muutosalue 2: Kestävä energiajärjestelmä

Muutosalue 3: Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö

Muutosalue 4: Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat

Muutosalue 5: Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus

Muutosalue 6: Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus

Toimikunnan kokoukset

Kevät 2021

Kestävän kehityksen toimikunta 3.5.2021

Syksy 2020

Kestävän kehityksen toimikunta 3.12.2020

Kestävän kehityksen toimikunnan, ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ja talousneuvoston yhteiskokous 24.9.2020

Kevät 2020

Viron ja Suomen Kestävän kehityksen toimikuntien yhteiskokous (in English) 19.5.2020

Kestävän kehityksen toimikunta 4.3.2020

Syksy 2019

Kestävän kehityksen toimikunta 22.11.2019

Syksy 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 5.12.2018

Kevät 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 3.4.2018

Syksy 2017

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 24.11.2017

Kestävän kehityksen toimikunta 10.10.2017

Kevät 2017

Kestävän kehityksen toimikunta 9.5.2017

Syksy 2016

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 7.12.2016

Kevät 2016

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2016: Yhteiskuntasitoumuksen päivitys vs Agenda2030 ja kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Syksy 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 2/2015:YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen Suomessa

Kevät 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2015

Syksy 2014

Vuoden 2014 jälkeinen kehitysagenda, globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Suomen kansalliset prioriteetit 15.12.2014

Kevät 2014

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteiskunnalliset vaikutukset 22.4.2014

Syksy 2013

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen arviointi Suomen kestävän kehityksen strategiatyöstä 3.12.2013
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, uuden toimikunnan ensimmäinen kokous 16.10.2013

Syksy 2012

Kansallisen yhteiskuntasitoumuksen suuntaviivat ja Suomen kestävän kehityksen toimikunnan arvioinnin tulokset 20.12.2012

Kevät 2012

Kansalliset ja globaalit kestävän kehityksen sitoumukset - Onko Suomi valmis 6.6.2012

Kansallisen kestävän kehityksen strategian uudistaminen 7.3.2012

Syksy 2011

Monipuolista hyvinvointia metsistä 30.11.2011

Kevät 2011

Miten mitata kestävää kehitystä ja hyvinvointia? 16.2.2011

Syksy 2010

Kestävä kulutus ja tuotanto 2.12.2010

Paikallisista aloitteista yhteisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi 13.10.2010

Kevät 2010

Vihreällä kasvulla kohti kestävää kehitystä 22.6.2010

Suomen vastuu biodiversiteetin suojelussa 29.4.2010

Syksy 2009

Kestävän kehityksen politiikan toteutumisen kokonaisarvio 8.12.2009

Kestävän kehityksen tietopohjan hyödyntäminen 7.10.2009

Kevät 2009

Kestävä talous 2.6.2009

Vaikuttavuutta Itämeren alueen suojeluun ja kestävään käyttöön 1.4.2009

Syksy 2008

Kansallinen luonnonvarastrategia - miten ekosysteemipalveluista tehdään bisnestä? 16.12.2008

Kestävän kehityksen näkökulma ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa 28.10.2008

Kevät 2008

Kestävä kehitys ja Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma 3.6.2008

Uudelleen asetetun toimikunnan järjestäytymiskokous 24.4.2008

Asiantuntija ministeriössä

Marja Innanen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160027  


Sami Pirkkala, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikan yksikkö 0295160487