Kestävän kehityksen, ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ja talousneuvoston yhteiskokous 

Säätytalon sali 15 jossa suuressa puolikaarteessa isoin turvavälein istuvat kokouksen panelistit. Paneelin moderaattori seisoo salin keskellä ja on selin kameraan.

Kuva: Kokous järjestettiin kahdessa Säätytalon salissa, joissa läsnä olivat panelistit, puhujat ja ministerit. Loput osallistujat osallistuivat kokoukseen Teamsissa. Lisäksi kokous lähetettiin julkisena suorana lähetyksenä YouTubessa. 

 

24.9.2020 klo 10.00-12.00

Paikka: Säätytalon salit 15 ja 23, Teams-kokous

Asialista


10:00  Kokouksen avaus
Pääministeri, kestävän kehityksen toimikunnan, talousneuvoston ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän puheenjohtaja Sanna Marin

10:10  Johdantopuheenvuorot

 • Mitä oikeudenmukaisella siirtymällä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää?
  • Professori Minna Halme, Aalto – yliopisto, Kestävyyspaneelin jäsen
 • Talousneuvostolle laadittu selvitys ilmastopolitiikan tulonjakovaikutuksista
  • Tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus tutkimuslaitos
 • Vihreä elvytys ja ilmastotoimien edistäminen oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta
  • Professori Markku Ollikainen, Ilmastopaneelin puheenjohtaja

10:40  Paneelikeskustelu

Kestävän kehityksen toimikunnan, talousneuvoston ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäsenistä koottu paneeli keskustelee oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteista, keinoista, haasteista ja käytännön toteutuksesta. Paneelissa pohditaan koronakriisiä ja sen jälkihoitoa ilmastopolitiikan, kestävän talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Paneelin moderaattori, kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom ohjaa keskustelua.

Panelisteina:

 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
 • Opetusministeri Li Andersson
 • Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, ympäristövaliokunnan jäsen
 • Nuorten Agenda 2030 – ryhmän jäsen Sara Nyman
 • Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö ry
 • Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi

11:25 Yleiskeskustelu

Käydään yleiskeskustelu kaikkien kokoukseen osallistujien kesken puheenjohtajan johdolla.

11:55  Kokouksen päätös
 

 

Linkit kokousmateriaaleihin, tiivistelmään, kuviin ja tallenteeseen

Esitysmateriaalit

Kokouksen tallenne

Kuvia kokouksesta

Kokouksen yhteenveto 

Sammanfattningspromemoria 

Sanapilvi

Toimikunnan kokoukset

 

Syksy 2020

Kestävän kehityksen toimikunnan, ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ja talousneuvoston yhteiskokous 24.9.2020

Kevät 2020

Viron ja Suomen Kestävän kehityksen toimikuntien yhteiskokous (in English) 19.5.2020

Kestävän kehityksen toimikunta 4.3.2020

Syksy 2019

Kestävän kehityksen toimikunta 22.11.2019

Syksy 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 5.12.2018

Kevät 2018

Kestävän kehityksen toimikunta 3.4.2018

Syksy 2017

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 24.11.2017

Kestävän kehityksen toimikunta 10.10.2017

Kevät 2017

Kestävän kehityksen toimikunta 9.5.2017

Syksy 2016

Kestävän kehityksen toimikunnan ja Kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous 7.12.2016

Kevät 2016

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2016: Yhteiskuntasitoumuksen päivitys vs Agenda2030 ja kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Syksy 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 2/2015:YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen Suomessa

Kevät 2015

Kestävän kehityksen toimikunta 1/2015

Syksy 2014

Vuoden 2014 jälkeinen kehitysagenda, globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Suomen kansalliset prioriteetit 15.12.2014

Kevät 2014

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteiskunnalliset vaikutukset 22.4.2014

Syksy 2013

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, asiantuntijapaneeli ja kansainvälinen arviointi Suomen kestävän kehityksen strategiatyöstä 3.12.2013
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, uuden toimikunnan ensimmäinen kokous 16.10.2013

Syksy 2012

Kansallisen yhteiskuntasitoumuksen suuntaviivat ja Suomen kestävän kehityksen toimikunnan arvioinnin tulokset 20.12.2012

Kevät 2012

Kansalliset ja globaalit kestävän kehityksen sitoumukset - Onko Suomi valmis 6.6.2012

Kansallisen kestävän kehityksen strategian uudistaminen 7.3.2012

Syksy 2011

Monipuolista hyvinvointia metsistä 30.11.2011

Kevät 2011

Miten mitata kestävää kehitystä ja hyvinvointia? 16.2.2011

Syksy 2010

Kestävä kulutus ja tuotanto 2.12.2010

Paikallisista aloitteista yhteisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi 13.10.2010

Kevät 2010

Vihreällä kasvulla kohti kestävää kehitystä 22.6.2010

Suomen vastuu biodiversiteetin suojelussa 29.4.2010

Syksy 2009

Kestävän kehityksen politiikan toteutumisen kokonaisarvio 8.12.2009

Kestävän kehityksen tietopohjan hyödyntäminen 7.10.2009

Kevät 2009

Kestävä talous 2.6.2009

Vaikuttavuutta Itämeren alueen suojeluun ja kestävään käyttöön 1.4.2009

Syksy 2008

Kansallinen luonnonvarastrategia - miten ekosysteemipalveluista tehdään bisnestä? 16.12.2008

Kestävän kehityksen näkökulma ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa 28.10.2008

Kevät 2008

Kestävä kehitys ja Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma 3.6.2008

Uudelleen asetetun toimikunnan järjestäytymiskokous 24.4.2008

Asiantuntija ministeriössä

Marja Innanen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160027  


Vava Lunabba, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160238  


Sami Pirkkala, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160487