Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Sivusto tarjoaa tietoa kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen toimikunnan työstä, Agenda2030:sta ja yhteiskuntasitoumuksesta. Sivustosta vastaa valtioneuvoston kanslia, ja sitä ylläpidetään strategiaosastolla.

Käyttöehdot

Sivustolla sovelletaan samoja käyttöehtoja kuin valtioneuvoston verkkopalvelussa.

Saavutettavuusseloste

Lue sivuston saavutettavuusseloste. Jätä palautetta sivuston saavutettavuudesta verkkolomakkeella.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa kestävän kehityksen pääsihteeristö strategiaosaston hallituspolitiikkayksikössä.

kestavakehitys.vnk(at)gov.fi
Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
p. 0295 16001