EU:n kestävän kehityksen työ

Euroopan unioni on sitoutunut Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Työtä tehdään muun muassa eurooppalaisen ohjausjakson kautta ja kestävä kehitys on integroitu Euroopan komission paremman sääntelyn työohjelmaan, joka on keskeinen työkalu lainsäädäntöehdotusten valmistelussa.

Työtä tehdään yhdessä jäsenmaiden kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat olennainen osa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisia suuntaviivoja, ja ne ovat politiikan ytimessä sisäisissä ja ulkoisissa toimissa kaikilla aloilla.

EU raportoi kestävän kehityksen työstään ensimmäisen kerran YK:lle vuonna 2023. Raportti valmisteltiin Euroopan komission johdolla ja sen tilastotiedot on tuottanut Eurostat. Jäsenmaat osallistuivat raportin valmisteluun Euroopan unionin neuvoston Agenda2030 -työryhmälle järjestettyjen työpajojen kautta. Sidosryhmien osallistamisesta raportin valmisteluun vastasi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (European Economic and Social Committee).

Tutustu EU:n kestävän kehityksen raporttiin täällä 

Suomi on Euroopan kestävän kehityksen verkoston ESDN:n (European Sustainable Develoment Network) jäsen. ESDN on eurooppalaisten maiden vapaaehtoinen verkosto, jonka kautta maat ja asiantuntijat jakavat parhaita käytäntöjä, oppeja ja etsivät ratkaisuja haasteisiin. Verkostolla on oma nuorten toimijoiden verkostonsa, joka tuo yhteen eurooppalaisia nuoria pohtimaan keskeisiä kestävän kehityksen kysymyksiä ja niihin vaikuttamista.

Lue lisää ESDN:n toiminnasta täältä