Sitoumus2050

Järvimaisema, jossa oikeassa laidassa poika istuu laiturilla ja katselee järvelle.

Sitoumus2050 on ilmainen ja vapaaehtoinen työkalu organisaatioiden kestävyystyön kehittämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen, mittaamiseen ja raportointiin. Sitoumukset toteuttavat yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelma Agenda 2030:n tavoitetta ja edistävät kestävän kehityksen toimikunnan strategian toimeenpanoa. Sitoumus2050 on siis keino toteuttaa globaaleja tavoitteita kansallisesti.

Palveluun tehdyt vapaaehtoiset sitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia.

Tutustu eri sitoumustyyppeihin täällä ja löydä organisaatiollesi sopiva kestävän kehityksen sitoumus.

Sitoumus2050:n yhteistyössä ovat tällä hetkellä mukana kestävän kehityksen toimikunnan ja valtioneuvoston kanslian lisäksi valtion ravitsemusneuvottelukunta, ympäristöministeriö sekä Ympäristömerkintä Suomi. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva toimii valtioneuvoston kanslia yhteistyökumppanina Sitoumus2050-palvelun ylläpidossa, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Sitoumus2050-vuosiraportit ja parhaiden sitoumusten palkitseminen

Sitoumus2050:n vuosiraporteissa kerromme yhteiskuntasitoumusten tuloksista niin tehtyjen sitoumusten kuin muidenkin uusien toimenpiteiden osalta. 

Uusimman vuosiraportin pääset lukemaan tästä: vuosiraportti 2022. Aiempien vuosien raportit löytyvät ylävalikon materiaalisivulta.

Jokaisen sitoumuskategorian parhaat sitoumukset ja green deal -sopimukset palkitaan vuosittain kestävän kehityksen Tila ja tulevaisuus -seminaarin yhteydessä. Palkitsemisesta vastaavat kunkin sitoumustyypin taustaorganisaatiot.

Sitoumuksen tekeminen

1. Tee päätös

Pohtikaa, mikä on sellainen organisaationne toiminnalle luonteva teema tai asia, jonka ympärille solmitte sitoumuksen. Sitoumusidea voi lähteä oman toimintanne kehittämisestä, jo olemassa olevan tavoitteen kirittämisestä, kokonaan uudesta toimintamallista, tuotteesta tai ratkaisusta tai jonkin asian levittämisestä laajemmalle yhteiskuntaan. Jotta sitoumusprosessilla on todellista vaikuttavuutta, on toimenpidesitoumuksissa oltava jotakin uutta sitoumuksen antajalle.

Toimenpidesitoumuksen voi tehdä yksin, yhdessä jonkin toisen toimijan kanssa, koko toimialana tai haastaa toisia toimijoita. Konkreettisten toimenpidesitoumusten ei tarvitse rajoittua Suomeen; kestävän kehityksen periaatteiden (globaali, ylisukupolvisuus) mukaisesti voi sitoumus kohdistua myös toimitusketjuihin, maihin tai toimintoihin Suomen ulkopuolella. Sitoumus voi olla iso tai pieni, pitkän aikavälin muutos tai kampanjaluonteinen teko.

2. Kirjaa sitoumus verkkoon

Omalla organisaatiolle sopivan sitoumuksen voi antaa sitoumus2050.fi -verkkopalvelussa

Toimenpidesitoumuksella tulee olla

  • otsikko
  • tavoitteet ja tavoitteiden mittarit
  • aikataulu
  • mahdollisesti toimenpidesitoumukseen liittyvää muuta lisätietoa, jonka haluaa jakaa muiden kanssa.

3. Tuumasta toimeen - ja seurantaan!

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii työtä, seurantaa ja aktiivista viestintää. Kun sitoumus on kirjattu verkkoon ja julkaistu, se tulee julkiseksi. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Kestävän kehityksen pääsihteeristö pyytää sitoumuksen tehneitä tahoja raportoimaan vuosittain sitoumuksen etenemisestä. Sitoumuksen antaja raportoi omien toimiensa sujumisesta samaan tietokantaan, johon hän on antanut sitoumuksensa. Sitoumuksen antaja voi raportoida toimenpidesitoumuksen etenemisestä myös omien seurantajärjestelmiensä tai raportointiaikataulujensa mukaan.