Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Society’s Commitment to Sustainable Development

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta.

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Yhteiskuntasitoumus on Kestävän kehityksen toimikunnan tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. 

Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kirjaudu sisään sitoumus2050.fi-verkkopalveluun niin voit myös haastaa muita ja kommentoida annettuja sitoumuksia. Toimenpidesitoumuksiin voi tutustua ilman kirjautumista.

Sitoumuksia on annettu jo yli 2000 yhteiskunnan kaikilta tahoilta. Tule mukaan!

Anna toimenpidesitoumus

Sitoumus 2050 Facebookissa

 

Sitoumus 2050 Twitterissä