Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling sågs över år 2013. I stället för en traditionell strategi beslutade kommissionen för hållbar utveckling att utarbeta ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling: ”En målbild för Finland 2050”. I och med detta samhälleliga åtagande förbinder sig den offentliga förvaltningen tillsammans med andra aktörer att i allt sitt arbete och all sin verksamhet främja en hållbar utveckling.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Det samhälleliga åtagandet för en hållbar utveckling är ett centralt verktyg för genomförandet av FN:s handlingsplan för hållbar utveckling. Det samhälleliga åtagandet är ett gemensam, långsiktig vision om framtidens Finland. Till grund för åtagandet ligger ett samförstånd om nödvändigheten av en förändring.

I det samhälleliga åtagandet anges tillvägagångssätten och målen för att möjliggöra ett gott liv nu och för kommande generationer. Det samhälleliga åtagandet är kommissionen för hållbar utvecklings tolkning av vad hållbar utveckling innebär. De praktiska åtgärderna definierar innehållet i den hållbara utvecklingen.

Företag, samfund, läroanstalter, förvaltningen, partier, städer samt övriga instanser kan formulera och ingå sina egna konkreta åtgärdsåtaganden för att uppnå de gemensamma målen.

Logga in på webbtjänsten sitoumus2050.fi för att utmana andra och kommentera ingångna åtaganden. Man kan läsa åtgärdsåtagandena utan inloggning.

Det finns redan över 2000 åtaganden från olika instanser i samhället. Kom med!

 

FB-boksi

 

Twitter-boksi @sitoumus2050