Agenda 2030 material

År 2016 var Finland ett av de första länderna som rapporterade om sina planer för genomförande av Agenda 2030 på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.

Finlands rapport till FN 2016 (på engelska)

Finlands senaste nationella översyn är från 2020:

Finlands VNR till FN 2020 (på engelska)

Bilaga 1: Rapportens statistikbilaga (Statistikcentralen)

Bilaga 2: Läget för hållbar utveckling i Finland

Finland presenterade sin rapport med den nationella översynen vid FN:s högnivåmöte den 14 juli 2020. Se statsminister Sanna Marins presentation av rapportens budskap.