Gruppen de ungas Agenda2030

Gruppen de ungas agenda 2030 bildades våren 2017 våren 2017 under den nationella kommittén för hållbar utveckling som leds av statsministern. Kommittén ansåg att det fanns ett behov av att engagera unga i den nationella planeringen och implementeringen av Agenda 2030, vilket ledde till idén att erbjuda unga som är intresserade av hållbar utveckling en plattform. De ungas agenda har två mål: att främja och delta i den nationella planeringen och implementeringen av hållbar utveckling.

Gruppen de ungas agenda 2030 i Finland består av 20 personer i åldern 15–28 år från olika håll i Finland och med olika bakgrund. Den finländska ungdomsorganisationen Allianssi hjälpte med att hitta medlemmarna genom ett öppet ansökningsförfarande.

Gruppen inbjuds till möten med olika intressenter vid ministerier och deltar i workshoppar och evenemang relaterade till hållbar utveckling. Medlemmarna främjar idéer i sina regioner, organisationer, skolor eller arbetsplatser och deltar i dialogen och debatten på det nationella planet.