Expertpanelen för hållbar utveckling


Hållbarhetspanelen, det vill säga Finlands expertpanel för hållbar utveckling, är en oberoende vetenskapspanel med uppgift att främja hållbar utveckling i Finland.

Hållbarhetspanelen bidrar med forskningsbaserad förståelse i beslutsfattandet och samhällsdebatten kring hållbar utveckling i Finland och främjar samordningen av svåra miljörelaterade frågor, ekonomiska frågor och sociala frågor. Panelens särskilda uppgift är att stödja arbetet i Finlands kommission för hållbar utveckling, som är ett påverkansforum som består av samhälleliga beslutsfattare och leds av statsministern.

Panelen har 15 expertmedlemmar som representerar olika vetenskapsområden, universitet och forskningsinstitut.
 

Hållbarhetspanelsens medlemmar under mandatperioden 2023–2025

Aarikka-Stenroos Leena, Tammerfors universitet
Halme Minna, handelshögskolan vid Aalto-universitetet
Iho Antti, Naturresursinstitutet
Jaakkola Jouni, Uleåborgs universitet
Kaljonen Minna, Finlands miljöcentral
Kinnunen Päivi, Teknologiska forskningscentralen
Linnanen Lassi, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet
Mönkkönen Mikko, Jyväskylä universitet
Ratinen Ilkka, Lapplands universitet
Salonen Arto, Östra Finlands universitet
Siivonen Katriina, centret för framtidsforskning vid Åbo universitet
Soini Katriina, Naturresursinstitutet
Soininen Niko, Östra Finlands universitet
Teperi Anna-Maria, Arbetshälsoinstitutet
Toivanen Reetta, Helsingfors universitet


Ordförande för hållbarhetspanelen är professor i miljöledarskap och miljöekonomi Lassi Linnanen, som var vice ordförande under panelens föregående mandatperiod.

Expertmedlemmarna har utsetts så att panelen ska representera så många vetenskapsområden som möjligt. Förslag till medlemmar begärdes av universitet och forskningsinstitut och genom öppen inbjudan av andra forskningsorganisationer. Medlemmarna har utsetts så att de olika perspektiven inom hållbarhetsvetenskap och hållbar utveckling ska vara så väl representerade i panelen som möjligt.

Samordning av panelen i anslutning till statsrådets kansli
Statsrådet utnämnde expertpanelen för hållbar utveckling för mandatperioden 2023–2025 den 15 december 2022. Från och med 2023 är panelen en oberoende vetenskapspanel i anslutning till statsrådets kansli. Medlemmarna representerar sin egen oberoende expertis och är inte formella representanter för sina organisationer.

Centret för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS), Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral, som tidigare ansvarade för panelen, fortsätter att stödja samordningsarbetet genom ett vetenskapssekretariat 2023. Sedan våren 2023 har generalsekreteraren Johanna Kentala-Lehtonen vid statsrådets kansli ansvarat för samordningen av panelens arbete.
 

Generalsekreterare Johanna Kentala-Lehtonen, statsrådets kansli

Läs mer

https://www.kestavyyspaneeli.fi/sv/

 

 

Kontakt

Ordförande
Professor Lassi Linnanen
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet
lassi.linnanen(a)lut.fi

Generalsekreterare
Johanna Kentala-Lehtonen
Statsrådets kansli
johanna.kentala-lehtonen(a)gov.fi
0295 160 960