Expertpanelen för hållbar utveckling

Expertpanelen för hållbar utveckling, som Sitra står värd för, är ett forum där akademiker och internationellt erkända experter får sina röster hörda. Panelen inrättades i december 2013 för att förankra den hållbara utvecklingen genom att tillföra ett vetenskapligt perspektiv i finsk politik. Den deltar i samhällspolitiken och fungerar som ett stöd för kommissionen för hållbar utveckling. Värd för expertpanelen är Eeva Hellström, ledande sakkunnig vid Sitra.

Medlemmar

Direktör för miljöpolitikcentrum, professor Eeva Furman, Finlands miljöcentral (ordförande för expertpanelen)
Forskningschef Eva Heiskanen, Konsumentundersökningscentral, Helsingfors universitet
Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet
Postdoktor Tuuli Hirvilammi, Jyväskylä universitet
Professor Janne Hukkinen, Helsingfors universitet
Ekonomidirektör Jaakko Kiander, Ilmarinen
Professor Anne Birgitta Pessi, Helsingfors universitet
Professor Juho Saari, Östra Finlands universitet