Expertpanelen för hållbar utveckling

Finlands expertpanelen för hållbar utveckling alltså Hållbarhetspanelen är en oberoende expertpanel som bidrar till att föra Finland i riktning mot hållbar utveckling genom att inkludera vetenskapliga aspekter och etiska resonemang i beslutsfattandet och samhällsdebatten. De tio experterna i panelen företräder ett antal olika vetenskapsgrenar, universitet och forskningsinstitut. 

Helsus vid Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet, och Finlands miljöcentral står värd för hållbarhetspanelen från början av 2019.

Medlemmar

Direktör för miljöpolitikcentrum, professor Eeva Furman, Finlands miljöcentral (ordförande)

Professor Minna Halme, Aalto-universitetet

Professor Jouni Jaakkola, Uleåborgs universitet

Professor Lassi Linnanen, tekniska universitet LUT

Professor Mikko Mönkkönen, Jyväskylä universitet

Professor Juho Saari, Tampere universitet

Professor Arto O. Salonen, Östra Finlands universitet

Docent Katariina Siivonen, Åbo universitet

Tenure track professor Tuuli Toivonen, Helsingfors universitet

Professor Anne Tolvanen, Naturresursinstitut