Hoppa till innehåll

Kommissionen för hållbar utveckling är ett forum för påverkan som samlar betydelsefulla samhällsaktörer

Kommissionen främjar samarbete för att målen för hållbar utveckling ska uppnås och strävar efter att förankra de strategiska målen för hållbar utveckling i den nationella politiken, förvaltningen och den samhälleliga praxisen.

Teman

"Läget och framtiden för hållbar utveckling" den 5 oktober 2023

22.9.2023 16.23
Det årliga evenemanget "Läget och framtiden för hållbar utveckling" ordnas i år torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 9.30–15 vid Helsingfors centrumbibliotek Ode i Maijansali.

En Hoppfull Framtid

30.6.2023 12.23
Vilken framtid och värld drömmer du om? Om du kunde ändra något, vad skulle det vara? Hurdan är den natur som omger dig och hur skulle människor omkring dig uppföra sig?

Finland toppar jämförelse av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna

14.12.2021 11.26
Finland är etta i jämförelsen av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna, framgår det av rapporten Europe Sustainable Development Report 2021, som offentliggjordes tisdagen den 14 december. Tidigare i år tog Finland första plats i en jämförelse mellan alla världens länder, som gjordes utifrån mindre omfattande data. I topp tre med Finland finns även Sverige och Danmark.