Årsrapporter om det samhälleliga åtagandet

I årsrapporterna om det samhälleliga åtagandet återger vi grafiskt framstegen i det samhälleliga åtagandet både i fråga om åtaganden som ingåtts och i fråga om andra nya åtgärder.

De senaste årsrapportena kan läsas här på finska:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014-2015