Material och arkiv med anknytning till hållbar utveckling

På denna sida har vi samlat material, dokument, bilder och länkar som gäller hållbar utveckling i allmänhet, arbetet i Finlands kommission för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 i Finland.

På sidan Bilder och kommunikationsmaterial finns bland annat bildmaterial som hänför sig till Agenda 2030 samt material för sociala medier som hänför sig till den europeiska veckan för hållbar utveckling och det samhälleliga åtagandet.

Material med anknytning till Agenda 2030 omfattar dokument som hänför sig till genomförandet av Agenda 2030 i Finland, till exempel de nationella översyner som lämnats till FN, HLPF-rapporter och redogörelser.

På sidan Åtagande2050 finns årsrapporterna om det samhälleliga åtagandet.