Kestävän kehityksen materiaalit ja arkisto

Tämän yläsivun alle on koottu yleisesti kestävään kehitykseen, kestävän kehityksen toimikunnan työhön ja Suomen Agenda2030-toimeenpanoon liittyviä materiaaleja, dokumentteja, kuvia ja linkkejä. 

Kuvat ja viestintämateriaalit -sivulta löydät muun muassa Agenda2030:een liittyvät kuvamateriaalit sekä Euroopan kestävän kehityksen viikon ja yhteiskuntasitoumuksen somemateriaalit.

Agenda2030-materiaaleissa on Suomen Agenda2030-toimeenpanoon liittyvät dokumentit, kuten YK:lle tehdyt maaraportit, HLPF-raportit ja selonteot.

Sitoumus2050-sivulle on lisätty erilaisia materiaaleja toimenpidesitoumuksista viestimiseen. Lisäksi löydät taustatietomateriaaleja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta sekä yhteiskuntasitoumuksen vuosiraportit.

Uutiskirjeisiin on arkistoitu kaikki kestävän kehityksen toimikunnan Sitoumus2050-uutiskirjeet vuodesta 2014 lähtien. Uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisista kestävän kehityksen asioista, tapahtumista ja sitoumuksista.

Seurantamateriaaleihin on koottu tietoa ja linkkejä kansallisen indikaattorityön historiasta sekä muualta verkosta löytyvistä indikaattorikokoelmista ja -artikkeleista.