Kestävän kehityksen koordinaatioverkosto

Koordinaatioverkoston puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Taru Savolainen ja varapuheenjohtajana johtava asiantuntija Eeva Furman valtioneuvoston kansliasta.

Koordinaatioverkosto kokoontuu noin kerran kuussa, vähintään aina ennen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksia ja muulloin tarvittaessa.

Koordinaatioverkoston jäsen toimii oman hallinnonalansa kestävän kehityksen vastuu- ja yhdyshenkilönä. Kukin koordinaatioverkoston jäsen koordinoi ja sovittaa yhteen oman hallinnonalansa näkemykset kansalliseen kestävän kehityksen suunnitelmaan ja työhön.

Jäsen
Varajäsen
Tiiminvetäjä, yksikön päällikön sijainen
Jenny Haukka, ulkoministeriö
Vastuuvirkamies Heidi Höök, 
ulkoministeriö
Johdon asiantuntija Carola Hautamäki, 
oikeusministeriö
 
Erityisasiantuntija Ilona Suojanen, 
sisäministeriö
Asiantuntija Eeva Koivunen, 
sisäministeriö
Suunnittelija Mari Kulmala, 
puolustusministeriö
Erityisasiantuntija Sami Heikkilä, puolustusministeriö
Tietojohtaja Vesa Lipponen,
valtiovarainministeriö
 
Neuvotteleva virkamies Hannu Vainonen,
opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Emma Harju,
opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtava asiantuntija Katja Matveinen, 
maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö
Ylitarkastaja Sara Österberg, 
liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneneuvos Tuuli Ojala, 
liikenne- ja viestintäministeriö
Neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen,
työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, 
työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaalineuvos Markus Seppelin,
sosiaali- ja terveysministeriö
Neuvotteleva virkamies Satu Leino, 
sosiaali- ja terveysministeriö
Asiantuntija Juulia Suuronen, 
ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö
   
Pysyvät asiantuntijat Varajäsen
Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri 
Marikki Karhu
Koordinaattori Katja Kandolin,
Kehityspoliittinen toimikunta
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren,
Tilastokeskus
 
Kehityspäällikkö, vastuullisuus Katri Kanerva, Valtiokonttori 
 
Vastuullisuusasiantuntija Netta Jakola, 
Valtiokonttori