Kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpano

Toimikaudella 2016-2019 toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kokoonpanoa laajennetaan kaudella 2016-19 siten, että lukuun ottamatta valtioneuvostoa, eduskuntaa, ministeriöitä, Ahvenanmaan maakuntahallitusta ja saamelaiskäräjiä varajäsenet nimetään eri organisaatiosta kuin varsinaiset jäsenet. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa useamman toimijatahon osallistuminen toimikunnan työhön. Jäsentahot edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri aloja ja intressitahoja. Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri kutsutaan pysyväksi asiantuntijaksi. Jäsenistö täyttää tasa-arvolain (232/2005) 4 a §:n asettamat vaatimukset.

Toimikunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Annika Lindblom ympäristöministeriöstä ja apulaispääsihteerinä neuvotteleva virkamies Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta.

Toimikunta kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa teemakokouksiin ja järjestää erilaisia seminaareja ja tapaamisia.