Kommissionens sammansättning

Medlemsaktörerna representerar mångsidigt olika sektorer av samhället och olika intressenter. Generalsekreterarna för utvecklingspolitiska kommissionen och rundabordsforumet för klimatpolitik bjuds in som ständiga sakkunniga.

Statsminister Petteri Orpo är kommissionens ordförande och hans suppleanter är minister Sandra Bergqvist (1:a suppleant), suppleant minister Sari Essayah (2:a suppleant) och minister Kai Mykkänen (3:e suppleant). Saana Ylikruuvi från gruppen De ungas Agenda 2030 och Antti Herlin från Tiina och Antti Herlins stiftelse är vice ordförande.

Kommissionens generalsekreterare är Eeva Furman, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli och biträdande generalsekreterare är Taru Savolainen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Medlemmar, suppleanter och permanenta sakkunniga i mandatperiod 2024-2027

Riksdagen och självstyrelseorgan

suppleant

Riksdagsledamot Noora Fagerström,
riksdagsgruppen för Samlingspartiet 
Riksdagsledamot Heikki Autto,
riksdagsgruppen för Samlingspartiet 
Riksdagsledamot Antti Kangas,
riksdagsgruppen för Sannfinländarna
Riksdagsledamot Anne Rintamäki,
riksdagsgruppen för Sannfinländarna
Riksdagsledamot Timo Harakka,
riksdagsgruppen för Socialdemokraterna
Riksdagsledamot Lotta Hamari,
riksdagsgruppen för Socialdemokraterna
Riksdagsledamot Vesa Kallio,
riksdagsgruppen för Centern
Riksdagsledamot Olga Oinas-Panuma,
riksdagsgruppen för Centern
Riksdagsledamot Krista Mikkonen,
riksdagsgruppen för Gröna förbundet 
Riksdagsledamot Inka Hopsu,
riksdagsgruppen för Gröna förbundet 
Riksdagsledamot Hanna Sarkkinen, riksdagsgruppen för Vänsterförbundet Riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen,
riksdagsgruppen för Vänsterförbundet
Riksdagsledamot Mats Löfström,
riksdagsgruppen för Svenska folkpartiet
Riksdagsledamot Anders Norrback,
riksdagsgruppen för Svenska folkpartiet
Riksdagsledamot Sari Tanus,
riksdagsgruppen för Kristdemokraterna
Riksdagsledamot Peter Östman,
riksdagsgruppen för Kristdemokraterna
Minister Camilla Gunell,
Ålands landskapsregering
Huvudsekreterare Micke Larsson,
Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd
Ordförande Piritta Näkkäläjärvi, Sametinget  I vice ordförande Leo Aikio, Sametinget
   

Ministerier

suppleant

Ambassadrådet Sami Pirkkala, utrikesministeriet Utrikesrådet Marianne Nissilä, utrikesministeriet
Avdelningschef, överdirektör Jukka Aalto, inrikesministeriet Specialsakkunnig Ilona Suojanen, inrikesministeriet
Direktör för fastighets- och miljöenheten Sara Kajander, försvarsministeriet Logistikchef, brigadgeneral Timo Saarinen,
huvudstaben
Strategi- och forskningsdirektör Olli Kärkkäinen, finansministeriet Budgetrådet Johanna von Knorring-Rosenlew, finansministeriet
Kulturrådet Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet Undervisningsråd Marjo Vesalainen,
undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef Pekka Pesonen, jord- och
skogsbruksministeriet
Avdelningschef Tuula Packalen, jord- och skogsbruksministeriet
Regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet Strategidirektör Anna Similä,
kommunikationsministeriet
Understatssekreterare Elina Pylkkänen, arbets- och
näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen,
arbets- och näringsministeriet
Avdelningschef Raimo Antila, social- och
hälsovårdsministeriet
Direktör Taru Koivisto, social- och
hälsovårdsministeriet
Kanslichef Juhani Damski, miljöministeriet Överdirektör Tarja Haaranen, miljöministeriet
Enhetschef Vava Lunabba,
justitieministeriet
Ledningens expert Carolina Hautamäki,
justitieministeriet
Avdelningschef Harri Martikainen,
statsrådets kansli
Konsultativ tjänsteman Taina Kulmala, 
statsrådets kansli
   

Kommuner och regioner

suppleant

Borgmästare Minna Arve, Åbo stad Kommundirektör Marjukka Manninen, Ijo kommun
Branschdirektör Jukka Santala,
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
Landskapsdirektör Markus Hirvonen, Norra Karelens landskapsförbund 
Utvecklingschef Sini Sallinen, Finlands Kommunförbund rf Arto Pirttilahti, Finlands Byar rf
   

Övrig offentlig förvaltning

suppleant

Barnombudsman Elina Pekkarinen  Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman
   

Näringar och ekonomi 

suppleant

Chef för cirkulär ekonomi och miljö Aaron Vuola,
kogsindustrin rf 
Direktör Juha Ruippo, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Direktör Joona Turtiainen, Finsk Energiindustri rf Verksamhetsledare Tapio Tuomi, Finlands Närenergiförbund rf
Vice direktör för samhällsrelationer Jukka Ihanus, Livsmedelsindustrin rf Direktör Hannele Vuorimies, Metso Abp, Gruvindustri rf
Ledande expert Marja Ola, Finsk Handel rf Ekonom Roope Ohlsbom, Företagarna i Finland rf
Forskningsdirektör Mika Juutinen, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT Sakkunnig i samhällsrelationer Mikko Koikkalainen, Industrifacket rf
Direktör Ulla Heinonen, Finlands näringsliv EK Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Verkställande direktör Kimmo Lipponen, Finnish Business & Society (FIBS) Sakkunnig i internationella frågor Salla Nazarenko, Finlands
Journalistförbund rf
Directör Heikki Kuutti Uusitalo, Bildningsarbetsgivarna rf Styrelseordförande Markus Lindqvist,
Föreningen för ansvarsfulla investeringar FINSIF
Pauliina Kaaresvirta-Huhta,
Finans Finland (FA)
Styrelseordförande Markus Lindqvist,
Föreningen för ansvarsfulla investeringar FINSIF
Ledande sakkunnig Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Specialsakkunnig Lauri Kurvonen,
Undervisningssektorns Fackorganisation rf
Sakkunig  Jaakko Haikonen, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf Sakkunnig Mikko Laakkonen, Servicefacket PAM rf
Verksamhetsledare Mikko Salo, Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf (AKAVA) Specialsakkunnig Lauri Kurvonen,
Undervisningssektorns Fackorganisation rf
   

Organisationer 

suppleant

Verksamhetsledare Juha-Erkki Mäntyniemi, Finlands utvecklingsorganisationer Fingo rf Verksamhetsledare Anu Juvonen,
Partiernas internationella demokratisamarbete - Demo rf
Klimat- och miljösakkunnig Elina Mikola, Amnesty International Finländska sektionen rf Ansvarig för politisk påverkan Jenni Kauppila, Finlands FN-förbund
Verksamhetsledare Anna Munsterhjelm, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf Verksamhetsledare Anna Muotka, Föreningen för miljöfostran FEE Suomi rf
Verksamhetsledare Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry (Fritt Bildningsarbete rf) Sakkunnig i miljö- och klimatfrågor Heidi Holmroos, Marttaliitto
Ordförande Pekka Rantala, Seta ry Direktör för offentligt förvaltningsarbete Milla Aaltonen, Finlands UNICEF r
Generalsekreterare Rosa Meriläinen, Kulta rf (Centralorganisationen för kultur och konst)  Sakkunnig i internationella frågor Salla Nazarenko, Finlands Journalistförbund rf
Verkställande direktör Ville Wahlberg, Baltic Sea Action Group Verksamhetsledare Kati White,
Djurskyddet Finland rf
Verksamhetsledare Tapani Veistola, Finlands naturskyddsförbund rf Skyddsdirektör Jari Luukkonen, WWF Finland
Verksamhetsledare Riku Eskelinen, Luontoliitto ry  Landschef Touko Sipiläinen, Greenpeace Nordic
Verksamhetsledare Tuula Colliander, Helsingforsmissionen rf Olivia Koskinen, FEM-R ry (feministisk och anti-rasistisk frivilligorganisation)   
Verkställande direktör Juha Pantzar, Garantistiftelsen, SOSTE Finlands social och hälsa rf Verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi,
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Jurist Terhi Toikkanen, Hengitystuki ry, Handikappforum rf Organisationschef Annina Heini, Kynnys rf, Handikappforum rf
Styrelseordförande Olga Silfver, Monika-Naiset liitto ry  Verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi,
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Organisationschef Marjo Salmela, Medborgararenan rf Generalsekreterare Milla Kalliomaa,
Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL
Vice ordförande Taru Anttonen, NYTKIS rf (Kvinnoorganisationer i Samarbete) Verksamhetsledare Tomi Timperi, Miessakit ry
Organisationschef Kirsti Kuusterä, Finlands Settlementförbund rf, Finlands nätverk mot fattigdom EAPN-Fin Direktör för lagärenden Kati Malinen,
Skattebetalarnas Centralförbund rf
   

Religionssamfund 

suppleant

Observatör i styrelsen för RESA-forumet Gurmann Saini (ordinarie ledamot fr.o.m. 17.4), Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf Direktör Jarmo Kokkonen, Kyrkostyrelsen
   

Forskning och innovationer

suppleant

Direktör Jarmo Heinonen, Business Finland Direktör Lasse Miettinen, Hållbarhetslösningar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Prorektor Marja-Leena Laakso, Jyväskylä universitet, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf Direktör Laura Raaska, Finlands Akademi
Generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, Sammanslutningen av forskningsinstitut Tulanet Professor Janne Hukkinen, Rådet för Finlands Vetenskapsakademier
Styrelseordförande Antti Herlin, TAH-säätiö (Tiina och Antti Herlins stiftelse) Styrelsemedlem och ordförande för ekonomiutskottet Pertti Lassila, Maj och Tor Nesslings stiftelse
   
Kultur och media suppleant
Ansvarlighetschef Irene Tommiska-Jarva, Rundradion Ab Biträdande direktör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
Specialsakkunnig Antti Huntus, Centret för konstfrämjande Verkställande direktör Lauri Tuomi, Kvs-stiftelsen (Folkupplysningssällskapet sr.)
   

Permanent sakkunnig

 
Generalsekreterare i utvecklingspolitiska kommissionen Marikki Karhu  
Jämlik ordförande Saana Ylikruuvi, Gruppen De ungas Agenda 2030  
Ordförande, professor Lassi Linnanen, Expertpanelen för hållbar utveckling   
Verkställande direktör Elina Moisio, Motiva Oy 
Generalsekreterare Marja Innanen, UN Global Compact Network Finland
 
Forskningschef Jukka Hoffren, Statistikcentralen