Kommissionens sammansättning

Under mandatperioden 2016–2019 var ordförande statsminister Juha Sipilä och vice ordförande bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Under mandatperioden 2016–19 sammansättningen utvidgas så att förutom i fråga om statsrådet, riksdagen, ministerierna, Ålands landskapsregering och sametinget utses suppleanterna från andra organisationer än de ordinarie medlemmarna. Syftet med denna förändring är att fler aktörer ska kunna delta i kommissionens arbete. Medlemsaktörerna representerar mångsidigt olika sektorer av samhället och olika intressenter. Generalsekreteraren för utvecklingspolitiska kommissionen inbjuds som ständig sakkunnig. Medlemmarna uppfyller de krav som ställs i 4 a § i jämställdhetslagen (232/2005).

Generalsekreterare för kommissionen är Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet, och som biträdande generalsekreterare Marja Innanen, konsultativ tjänsteman vid statsrådets kansli.

Kommissionen samlas till temamöten ungefär två gånger om året och anordnar olika seminarier och sammankomster.