Kommissionens sammansättning

Under mandatperioden 2020–2023 är statsminister Sanna Marin ordförande för kommissionen, och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och finansminister Matti Vanhanen vice ordförande.

Medlemsaktörerna representerar mångsidigt olika sektorer av samhället och olika intressenter. Generalsekreterarna för utvecklingspolitiska kommissionen och rundabordsforumet för klimatpolitik bjuds in som ständiga sakkunniga.

Kommissionens generalsekreterare Sami Pirkkala, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.. Biträdande generalsekreterare Marja Innanen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.