Kommissionens sammansättning

Medlemsaktörerna representerar mångsidigt olika sektorer av samhället och olika intressenter. Generalsekreterarna för utvecklingspolitiska kommissionen och rundabordsforumet för klimatpolitik bjuds in som ständiga sakkunniga.

Kommissionens generalsekreterare är Eeva Furman, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli och biträdande generalsekreterare är Taru Savolainen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

 

Mandatperiod 2020-2023


Kommissionens ordförande, vice ordförande och företrädare för statsrådet byts ut. Uppgifterna uppdateras så snart som möjligt.

   
   

Riksdagen och självstyrelseorgan

suppleant

Riksdagsledamot, social- och hälsovårdsutskottet Riksdagsledamot, social- och hälsovårdsutskottet
Riksdagsledamot, miljöutskottet Riksdagsledamot, miljöutskottet
Riksdagsledamot, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Riksdagsledamot, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Riksdagsledamot, Finansutskottet Riksdagsledamot, Finansutskottet
Riksdagsledamot, Utrikesutskottet Riksdagsledamot, Utrikesutskottet
Riksdagsledamot, Framtidsutskottet Riksdagsledamot, Framtidsutskottet
Lantråd Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering Huvudsekreterare Micke Larsson, Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd
Ordförande Tuomas Aslak Juuso, Sametinget  I vice ordförande Anni Koivisto, Sametinget
   

Ministerier

suppleant

Avdelningschef Titta Maja-Luoto, utrikesministeriet Biträdande avdelningschef Leena Gardemeister, utrikesministeriet
Kanslichef Kirsi Pimiä, inrikesministeriet Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, inrikesministeriet
Kanslichef Esa Pulkkinen, försvarsministeriet Direktör för enheten Sara Kajander, försvarsministeriet
Strategi- och forskningsdirektör Olli Kärkkäinen, finansministeriet Konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet
Kulturrådet Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet Undervisningsråd Marjo Vesalainen, undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och
skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet
Representant på hög nivå Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet Strategidirektör Anna Similä, kommunikationsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen, arbets- och
näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Avdelningschef Raimo Antila, social- och
hälsovårdsministeriet
Avdelningschef Taru Koivisto, social- och
hälsovårdsministeriet
Kanslichef Juhani Damski, miljöministeriet Överdirektör Leena Ylä-Mononen, miljöministeriet
Avdelningschef Tapio Laamanen, justitieministeriet Enhetschef Vava Lunabba, justitieministeriet
Understatssekreterare Timo Lankinen, statsrådets kansli  
   

Kommuner och regioner

suppleant

Landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finlands förbund Landskapsdirektör Marko Korhonen, Norra Savolax landskapsförbund
Utvecklings- och forskningsdirektör Sini Sallinen, Finlands Kommunförbund Överdirektör Tommi Muilu, NTM-centralen i Tavastland
Direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala, Esbo stad Stadsdirektör Mika Mäkinen, Lahtis
   

Övrig offentlig förvaltning

suppleant

Ansvarig hållbarhetsspecialist Petra Elomaa, Folkpensionsanstalten Generaldirektör Markku Tervahauta, Institutet för hälsa och välfärd
   

Näringslivet

suppleant

Verkställande direktör Elina Moisio, Motiva Ab Verksamhetsledare Tapio Tuomi, Finlands Närenergiförbund rf
Sakkunnig Elina Sonninen, Finlands näringsliv Verkställande direktör Kimmo J. Lipponen, Finnish Business & Society FIBS
Direktör Juha Ruippo, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Skogsmiljösakkunnig Sini Rautjärvi, Skogsindustrin rf Verkställande direktör Harri Laurikka, Bioenergia ry
Miljö- och energidirektör Pekka Vuorinen, Byggnadsindustrin RT rf Direktör Helena Soimakallio, Teknologiindustrin rf
Vice verkställande direktör Esko Kivisaari, Finans Finland (FA) Styrelseordförande Marja Karttunen, FINSIF - Finland's Sustainable Investment Forum ry
Direktör Joona Turtiainen, Finsk Energiindustri rf Direktör Sami Nikander, Kemiindustrin KI rf
Ledande expert Marja Ola, Finsk Handel rf Vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi Turism- och Restaurangförbundet rf
Ekonom Roope Ohlsbom, Företagarna i Finland Verkställande direktör Minna Vanhala-Harmanen, Familjeföretagens förbund rf
   

Fackförbund

suppleant

Internationell expert Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Ordförande Patrik Tanner, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI rf
Kommunikationssakkunig Jaakko Haikonen, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf Ordförande Markus Kutvonen, FTFC Studenter, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Verksamhetsledare Mikko Salo, Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf (AKAVA) Verksamhetsledare Riku Oras, Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL rf
   

Organisationer

suppleant

Specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation rf Planeringschef Erkka Laininen, Stiftelsen för undervisning, fostran och utbildning – OKKA-stiftelsen sr
Verksamhetsledare Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry (Fritt Bildningsarbete rf) VerksamhetsledareLeena Koivula-Tenho, Föreningen för miljöfostran FEE Suomi
Programchef Silla Ristimäki, Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo Chef för inrikes intressebevakning Mirella Huttunen, Finlands UNICEF rf
Verksamhetsledare Rilli Lappalainen, Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf Organisationschef Marjo Salmela, Medborgararenan rf
Verksamhetsledare Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women – Finlands UN Women ry Verkställande direktör Eija Koivuranta, Väestöliitto – Befolkningsförbundet
Ordförande Anna Laurila, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf Socialpolitisk sakkunnig Iiris Hynönen, Finlands Gymnasistförbund rf
Specialsakkunnig Karoliina Ketola, Finlands olympiska kommitté Styrelsemedlem Anneli Leivo, Suomen Latu – Friluftsorganisationen i Finland
Sakkunnig i miljö- och klimatfrågor Heidi Holmroos, Marttaliitto Intressebevakningsexpert Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Ansvarig för politisk påverkan Jenni Kauppila, Finlands FN-förbund Generalsekreterare Ossi Heinänen, Plan International Finland
Generalsekreterare Riitta Särkelä, Förbundet för mödra- och skyddshem, SOSTE Finlands social och hälsa rf Generalsekreterare Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL
Jurist Terhi Toikkanen, Tröskeln rf Planerare Annina Heini, Tröskeln rf
Ordförande Hanna Halmeenpää, Finlands naturskyddsförbund Styrelsemedlem Miihkali Härkönen, Luonto-Liitto ry
Naturskyddsrådgivare Jussi Nikula, WWF Finland Förbundsordförande Andrea Weckman, Natur och Miljö rf
Ordförande Ahmed Hassan, Somaliförbundet i Finland Verksamhetsledare Annu Lehtinen, Finlands Flyktinghjälp rf
   

Kyrkan

suppleant

Ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) Chef för påverkansarbete Katri Suomi, Kyrkans Utlandshjälp
   

Vetenskap och forskning

suppleant

Direktör Jarmo Heinonen, Business Finland Direktör Laura Raaska, Finlands Akademi
Ledande expert Tuuli Hietaniemi, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Specialforskare Sari Puustinen, Framtidsforskningsinstitutet vid Åbo universitet
   

Permanent sakkunnig

 
Generalsekreterare i utvecklingspolitiska kommissionen Marikki Karhu  
Generalsekreterare i rundabordsforumet för klimatpolitik Jarmo Muurman