KESTÄVÄN KEHITYKSEN TILA JA TULEVAISUUS 2022 - lähetys suorana keskiviikkona 8.6. kello 9 – 12

17.5.2022 12.54

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 ohjaa maailmaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ohjelman edistymisen seuranta on tärkeää. Vuosittain järjestettävässä tapahtumassa keskustellaan toimeenpanon edistymisestä Suomessa.  Tervetuloa seuraamaan vuoden 2022 Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -lähetystä keskiviikkona 8.6. klo 9:00 – 12:00. Linkki tapahtuman seuraamiseen lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Tämän vuoden tapahtumassa keskustellaan erityisesti seuraavista kestävän kehityksen tavoitteista: koulutus (SDG 4), tasa-arvo (SDG 5) sekä luonnon monimuotoisuus (SDG 15) ja merten hyvinvointi (SDG 14). Kunkin aiheen osalta käsitellään globaalia tilannetta ja tilannetta Suomessa, kytkentöjä kestävän kehityksen toimikunnan uuteen strategiaan, sekä taiteen ja kulttuurin keinoja edistää Agenda2030 tavoitteita.  

Päivän teemoja alustavan puheenvuoron pitää säveltäjä, keksijä, tulevaisuuden lukujärjestys -kirjan kirjoittaja Perttu Pölönen. Ohjelmanumeroissa kuulemme laajasti eri yhteiskunnan toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia Agenda2030 toteutumisesta, haasteista sekä siitä, mitä tulee tehdä, jotta kestävä tulevaisuus on mahdollinen.  

Voit osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #kestäväkehitys #tilajatulevaisuus @KestavaKehitys 

Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tilaisuudet

Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus on vuosittain touko- kesäkuun vaiheessa järjestettävä tilaisuus, joka on osa Suomen kansallista kestävän kehityksen seurantapolitiikkaan. Sen on tarkoitus nimensä mukaisesti paneutua sekä vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen kestävän kehityksen tilaan Suomessa ja globaalisti, sekä tarkastella uusia innovaatioita niin politiikan kuin yhteiskunnankin saralla. 

Tapahtuma toimii Suomen versiona YK:n päämajalla vuosittain järjestettävästä kestävän kehityksen korkean tason foorumista (High Level Political Forum, HLPF) ja tuon kokouksen teemat on Tilassa ja tulevaisuudessa tuotu suomalaiseen kontekstiin.

Tämän lisäksi Tilassa ja tulevaisuudessa annetaan erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille mahdollisuus kertoa omasta kestävän kehityksen työstään, sekä arvioidaan kestävän kehityksen tilaa kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden valossa. 

Tutustu aiempien vuosien tilaisuuksien tallenteisiin ja materiaaleihin:

2021

2020

2019 

2018 

2017