Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus -tilaisuudet

Kestävän kehityksen tila- ja tulevaisuus on vuosittain touko- kesäkuun vaiheessa järjestettävä tilaisuus, joka on osa Suomen kansallista kestävän kehityksen seurantapolitiikkaan. Sen on tarkoitus nimensä mukaisesti paneutua sekä vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen kestävän kehityksen tilaan Suomessa ja globaalisti, sekä tarkastella uusia innovaatioita niin politiikan kuin yhteiskunnankin saralla. 

Tapahtuma toimii Suomen versiona YK:n päämajalla vuosittain järjestettävästä kestävän kehityksen korkean tason foorumista (High Level Political Forum, HLPF) ja tuon kokouksen teemat on Tilassa ja tulevaisuudessa tuotu suomalaiseen kontekstiin.

Tämän lisäksi Tilassa ja tulevaisuudessa annetaan erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille mahdollisuus kertoa omasta kestävän kehityksen työstään, sekä arvioidaan kestävän kehityksen tilaa kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden valossa. 

Tutustu aiempien vuosien tilaisuuksien tallenteisiin ja materiaaleihin:

2019 

2018 

2017