Kestävän kehityksen pääsihteeristö

Kestävän kehityksen pääsihteeristö toteuttaa valtioneuvoston kestävän kehityksen linjauksia ja toisaalta fasilitoi suomalaisen yhteiskunnan kestävän kehityksen työtä. Pääsihteerinä toimii johtava asiantuntija Sami Pirkkala ja apulaispääsihteerinä johtava asiantuntija Marja Innanen.

Koordinaation avulla varmistetaan, että kestävä kehitys ja Agenda2030n toimeenpano etenee koko valtioneuvostossa ja on sisällä kaikissa olennaisissa toiminnoissa ja prosesseissa, kuten hallitusohjelmassa, hallituksen vuosikertomuksessa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja budjettiprosesseissa, tärkeiden alaisten virastojen strategioissa.

Toinen isompi kokonaisuus on juurruttaa kestävää kehitystä laajasti yhteiskuntaan. Tätä työtä pääsihteeristö tekee tukemalla Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä ja levittämällä sen luomaa kansallista strategiaa eli kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Yhteiskuntasitoumus on jo otettu mm. hallituksen Agenda2030n toimeenpanosuunnitelman perustaksi ja monen eri toimialan, yrityksen, kaupungin ja koulun vastuullisuustyön raamiksi.

Lisäksi pääsihteeristö toimii ja vaikuttaa aktiivisesti EU:n, YK:n, OECD:n ja Pohjoismaiden puitteissa tehtävään kestävän kehityksen työhön ja vie Suomen hyviä käytänteitä maailmalle. Pääsihteeristö myös viestii niin kansallisesti  kuin kansainvälisestikin valtioneuvoston ja toimikunnan työstä laajasti eri sidosryhmille.

”Työmme perusta on avoin yhteistyö sekä yhdessä tekeminen koko yhteiskunnan kanssa” sanovat Sami ja Marja.

 

Yhteystiedot

Sami Pirkkala, pääsihteeri
Valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö
tel. +358 295 160 487
sami.pirkkala(at)gov.fi 

Marja Innanen, apulaispääsihteeri
Valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö
tel. +358 295 160 027
marja.innanen(at)gov.fi