Kestävän kehityksen pääsihteeristö

Kestävän keh ityksen pääsihteeristö sijaitsee valtioneuvoston kanslian strategiaosastolla. Pääsihteeristön tehtävänä on tukea hallitusta kestävän kehityksen politiikan valmistelussa ja toimeenpanon koordinoinnissa, sekä kestävän kehityksen toimikunnan kautta varmistaa koko yhteiskunnan osallistuminen kestävän kehityksen työhön. Pääsihteerinä toimii johtava asiantuntija Sami Pirkkala ja apulaispääsihteerinä erityisasiantuntija Mari Mäki.

Pääsihteeristö tukee hallitusta kestävän kehityksen politiikan valmistelussa ja toimeenpanon koordinoinnissa mm. valmistelemalla vaalikausittain valtioneuvoston selonteon Agenda2030:n toimeenpanosta sekä raportin kansallisen toimeenpanon edistymisestä YK:lle. Pääsihteeristö vastaa selonteon toimeenpanon edistymisen seurannasta ja koordinoinnista. Pääsihteeristön tukena poikkihallinnollisessa työssä on ministeriöiden kestävän kehityksen koordinaattoreista muodostuva verkosto. Lisäksi pääsihteeristö vastaa kansallisen kestävän kehityksen seurantaverkoston toiminnasta.

Kestävän kehityksen toimikunnan keskeisenä tehtävänä on koko yhteiskunnan osallistaminen kestävän kehityksen työhön. Toimikunnan työn perustana on vuonna 2022 hyväksytty strategia, ja strategian kuudella muutosalueella kuvattujen järjestelmätason muutosten edistäminen. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri ja toimikunnan jäsenistö edustaa laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Pääsihteeristön tehtävänä on suunnitella ja koordinoida toimikunnan työtä.

Pääsihteeristö toimii ja vaikuttaa aktiivisesti EU:n, YK:n, OECD:n ja Pohjoismaiden puitteissa tehtävään kestävän kehityksen työhön ja jakaa Suomen kokemuksia toimivista käytänteistä. Pääsihteeristö myös viestii valtioneuvoston ja toimikunnan työstä laajasti eri sidosryhmille kotimaassa ja kansainvälisesti.

Yhteystiedot

Sami Pirkkala, pääsihteeri
Valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö
tel. +358 295 160 487
sami.pirkkala(at)gov.fi 

Marja Innanen, apulaispääsihteeri
Valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö
tel. +358 295 160 027
marja.innanen(at)gov.fi