Kestävän kehityksen seurantamateriaaleja

Tälle sivulle on koottu muun muassa muualla verkossa olevia kestävän kehityksen seurantaan liittyviä indikaattorikokoelmia ja artikkeleita.

Globaali vastuu: Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi

Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista. Julkaistu 22.4.2021.

Selvitystyön laatinut asiantuntijaryhmä:

KTT Hanna Silvola, Hanken

KTT Mika Kuisma

FM Hanna Liappis

OTT, DES Merja Pentikäinen

Lue selvitys

Analyysi Suomen menestyksestä Agenda2030 toimeenpanossa SDG indexin ja datatietokannan mukaan vuosina 2016-2019

Kirjoittajat:

Jari Lyytimäki, Erkki Mervaala, Hanna Salo

Tutustu raporttiin tästä (englanniksi). 

 

Indikaattorityön historiasta

Ensimmäiset kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit julkaistiin keväällä 2000. "Kestävyyden Mitta" sisälsi 83 indikaattoria, jotka oli jaettu ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin aihealueisiin. Indikaattorit seurasivat ja mittasivat vuonna 1998 julkaistua kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

2000-luvun alkupuolella indikaattoreita päivitettiin vuosina 2002 ja 2004. Vuoden 2004 alusta alettiin myös julkaista indikaattorilehdyköitä, jotka taustoittivat kestävän kehityksen toimikunnan kokousten teemoja.

Vuonna 2006 julkaistiin uudet indikaattorit osana uudistettua kestävän kehityksen strategiaa. Indikaattoreita on sen jälkeen päivitetty muutaman vuoden välein.

Helmikuussa 2012 valtioneuvoston kanslia asetti kansallisen indikaattoriverkoston, jonka tavoitteeksi asetettiin sen varmistaminen, että korkeatasoinen ja laaja-alainen indikaattorityö säilyy jatkossakin keskeisenä osana poliittista päätöksentekoa Suomessa. Kansallinen indikaattoriverkosto korvattiin syksyllä 2016 Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanon seurannan asiantuntijaverkostolla.

Indikaattorilehtiset vuosilta 2004-2014

Ulla Rosenströmin (2009) väitöskirja kestävän kehityksen mittaamisesta Suomessa.