Indikaattorilehtiset toimikunnan työn tukena

Vuoden 2004 alusta kestävän kehityksen toimikunnan kokouksiin on toimitettu indikaattorilehtinen, joka sisältää kokouksen teemaa käsitteleviä indikaattoreita. Indikaattorit on valittu huolellisesti asiantuntijoiden ja kestävän kehityksen sihteeristön tuella. Toimintatapa mahdollistaa jäsenten ulottuville ajantasaisia ja keskustelussa relevanssia tietoa.

2014

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutoksiin sopeutuminen

2013

Kestävän kehityksen kuva

2011

Monipuolista hyvinvointia metsistä

2010

Suomen vastuu biodiversiteetin suojelussa
Vihreällä kasvulla kohti kestävää kehitystä
Paikallisista aloitteista yhteisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi
Kestävä kulutus ja tuotanto

2009

Vaikuttavuutta Itämeren alueen suojeluun ja kestävään käyttöön
Kestävä talous
Kestävän kehityksen kokonaisarvio 2009

2008

Kehityspolitiikalla parempi maailma
Arvio kestävän kehityksen toteutumisesta
Kestävän kehityksen näkökulma Suomen ilmasto- ja energiapolitiikassa
Kestävän kehityksen tavoitteet kansallisessa luonnonvarastrategiassa

2006

Taustatietoja kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategialle

2005

Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä
Biologinen monimuotoisuus
Kestävän kehityksen indikaattorit 2005
Kestävä seutukehitys

2004

Ilmastonmuutoksen indikaattorit
Liikkuva Suomi -indikaattorit
Yritysten yhteiskuntavastuun indikaattorit
Ekologinen verouudistus -indikaattorit
Itämeren rehevöitymisen vähentäminen