Hoppa till innehåll

Finland toppar jämförelse av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna

Utgivningsdatum 14.12.2021 11.26 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 16.11
Europe sustainable development report 2021 - bokpärm

Finland är etta i jämförelsen av läget för hållbar utveckling i de europeiska länderna, framgår det av rapporten Europe Sustainable Development Report 2021, som offentliggjordes tisdagen den 14 december. Tidigare i år tog Finland första plats i en jämförelse mellan alla världens länder, som gjordes utifrån mindre omfattande data. I topp tre med Finland finns även Sverige och Danmark.

För första gången sedan Agenda 2030 för hållbar utveckling trädde i kraft har det index som mäter hållbar utveckling i Europa vänt i negativ riktning. Detta beror på covid-19-pandemin. Pandemin har haft en mindre inverkan på Finland än på de flesta andra EU-länder.

Enligt generalsekreteraren för Finlands kommission för hållbar utveckling Sami Pirkkala är det oroväckande att helhetsbilden av hållbar utveckling i Europa har blivit negativ. ”I Europa och på andra håll i världen har covid-19-pandemins hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser berört i synnerhet marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel fattiga, kvinnor och migranter. De europeiska länderna måste fortsätta sina beslutsamma åtgärder för att bekämpa pandemin. Varje land ska se till att de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna verkställs effektivt och fullt ut”, konstaterar Pirkkala.

Enligt rapporten har de största utmaningarna kring hållbar utveckling i Europa att göra med hållbar kost och livsmedelsproduktion, klimatåtgärder, biologisk mångfald och enhetliga levnadsförhållanden mellan olika länder och regioner. Rapporten understryker att trots att Europa globalt sett är en föregångare inom hållbar utveckling, har världsdelen betydande negativa effekter på resten av världen. Till exempel importen av kläder, textilier och lädervaror till EU är enligt rapporten årligen förknippad med uppskattningsvis 375 olycksfall i arbetet med dödlig utgång och 21 000 olycksfall utan dödlig utgång i resten av världen. Konsumtionsvanorna i EU-länderna försämrar miljöns tillstånd utanför Europa och orsakar bland annat avskogning och utarmning av den biologiska mångfalden.

I rapporten ingår indexet ”Lämna ingen utanför”, som mäter ojämlikhet inom EU-länderna och till exempel inkomstskillnader och skillnader i tillgången till tjänster och möjligheter. Finland och de övriga nordiska länderna ligger i topp i detta index. I rapporten konstateras det att arbetet för hållbar utveckling och för minskad ojämlikhet stöder och stärker varandra.

Enligt Pirkkala går EU:s och medlemsländernas utmaningar kring hållbar utveckling inte att lösa med enstaka riktade åtgärder, utan de kräver ändringar på systemnivå. ”Det väsentliga är att förstå att hållbarhetsutmaningarna måste hanteras på systemnivå. Finlands kommission för hållbar utveckling har under det gångna året identifierat sex betydande systemutmaningar och gjort upp en plan för hur det finländska samhället ska hantera dessa. Kommissionen har bland annat behandlat reformer av energisystemet och livsmedelssystemet. Arbetet slutförs i februari och det kommer att styra kommissionens arbete under de kommande åren”, konstaterar Pirkkala.

Sustainable Development Solutions Network och Institute for European Environmental Policy har tagit fram rapporter och jämförelser med information om ländernas framsteg i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling sedan 2015. Den färska rapporten baserar sig på referentgranskad och statistiskt granskad metodologi och innehåller landsprofiler om EU:s medlemsländer och kandidatländer.

Visualisering av data: https://eu-dashboards.sdgindex.org