Arbetsminister Harakka: En produktiv arbetsplats uppskattar och utnyttjar mångfald

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2019 12.22 | Publicerad på svenska 26.6.2019 kl. 13.58
Pressmeddelande

- Helsinki Pride som inleddes denna vecka påminner oss alla om det arbete som återstår att göra när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna, betonar arbetsminister Timo Harakka.

Trots lagar är arbetslivet inte jämlikt ännu. Enligt uppgifter från Seta hör diskriminering, osakligt bemötande och hemlighållande av den egna identiteten fortfarande till vardagen för många personer som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet.

Samtidigt visar undersökningar att företag som ställer sig positiva till sexuella minoriteter och könsminoriteter är mer lönsamma och större till marknadsvärdet än de som avvisar olikhet. Företag som uppmärksammar sexuella minoriteter är också mer innovativa än andra och skapar fler patent.

- En personalpolitik som stärker jämlikheten är bra för företagets rykte och lönsamhet. Samma tillvägagångssätt bör i ännu högre grad göras till en del av företagens interna verksamhetskultur, föreslår arbetsministern.

Timo Harakka påpekar att samhällen som uppmuntrar mångfald och värdepluralism också är framgångsrika i den internationella konkurrensen.

- I förändringsstormen i den digitala världsekonomin klarar sig bara de som kan förutse överraskande situationer, anpassa och omvandla sig. Företag och samhällen som kan utnyttja sin mångfald är även känsliga när det gäller att ta tag i de möjligheter som förändringarna i omvärlden erbjuder. 

Regeringen har beslutat att starta ett utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet. Programmet har som mål att välbefinnandet i arbetet i Finland ska vara världens bästa senast 2030.

-Ett jämlikare arbetsliv och välbefinnande i arbete i toppklass kan nås när man lär sig uppskatta och utnyttja olikhet och mångfald, säger arbetsminister Harakka.