Sex städer i Finland valdes ut till klimatneutrala föregångare i Europa

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.23 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 15.28
Nyhet

Sex finländska städer, Tammerfors, Åbo, Lahtis, Villmanstrand, Esbo och Helsingfors har valts ut till europeiska föregångare. De strävar efter att fram till år 2030 snabbt uppnå klimatneutralitet. Städerna valdes ut av Europeiska kommissionen. I hela EU valdes 100 städer ut bland 362 sökande. I Finland fanns det nio sökande städer, och inte mindre än två tredjedelar kom med.

”De städer som har vilja, skicklighet och resurser att bli klimatneutrala i snabb takt är avgörande i hela Finland för att åstadkomma en förändring på vägen mot landets mål att bli klimatneutralt 2035. Jag vill också framföra mina bästa gratulationer till de utvalda städerna”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Valet av föregångsstäder gjordes som en del av missionen klimatneutrala och smarta städer som ingår i EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horisont. Missionen syftar till att stödja och konkret främja 100 europeiska städer att bli klimatneutrala senast 2030. Man vill att städerna ska utvecklas till innovationscentra som med sitt exempel kommer att dra till sig andra städer i omställningen till klimatneutralitet senast 2050. Samtidigt är målet att föra det europeiska initiativet Green Deal framåt så att Europa blir den första klimatneutrala kontinenten senast 2050.

Det nya verktyget för missionen är de klimatavtal som utarbetas för de hundra utvalda städerna. I dessa deltar även de lokala, nationella och europeiska myndigheterna. Samtidigt erbjuds stadsinvånarna en ny roll när det gäller att sätta fart på förändringen. Exempel på åtgärder som ska vidtas i avtalen är ny stadsplanering, lösningar för hållbar rörlighet i städer och bostadsområden för klimatvänlig energianvändning. EU finansierar avtalen, de åtgärder som ska vidtas i avtalen och hela missionen med sammanlagt 359 miljoner euro. 

Ytterligare information: 
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 521 2124
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919