Sami Pirkkala generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.4.2021 7.49 | Publicerad på svenska 8.4.2021 kl. 15.14
Pressmeddelande

Sami Pirkkala, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli, har utnämnts till ny generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling. Pirkkala har sedan 2017 varit verksam i generalsekretariatet för hållbar utveckling vid statsrådets kansli och före det vid utrikesministeriet.

Sami Pirkkala efterträder rådet för internationella ärenden Annika Lindblom, som fortsätter som president för Europeiska nätverket för hållbar utveckling (ESDN) och som internationell specialsakkunnig i Finlands arbete för hållbar utveckling. Marja Innanen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli, fortsätter som kommissionens biträdande generalsekreterare.

Kommissionen för hållbar utveckling är ett påverkansforum som för samman viktiga samhällsaktörer i Finland. Kommissionen har varit verksam utan uppehåll sedan 1993. Statsminister Sanna Marin är kommissionens ordförande, och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och finansminister Matti Vanhanen är vice ordförande.

”Det är med ödmjukhet och entusiasm som jag tar mig an uppdraget. Det är en ära att få arbeta med det här internationellt ansedda, enastående forumet. Kommissionen har en viktig roll när det gäller att sätta fart på hållbarhetsomställningen på systemnivå i det finska samhället. Jag vill dra mitt strå till stacken för det här arbetet”, säger Pirkkala.

Kommissionens centrala uppgift är att påskynda genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och integrera målen i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Dessutom följer och utvärderar kommissionen genomförandet av Agenda 2030 i Finland. Den viktigaste uppgiften för i år är att ta fram en färdplan för Agenda 2030, som klargör hurdan politik Finland ska föra för att på nationell nivå nå målen för hållbar utveckling senast 2030. Dessutom verkställer och följer kommissionen det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, En målbild för Finland 2050.

Visionen för kommissionen för hållbar utveckling är ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft. Kommissionen har som mål att etablera hållbar utveckling i beslutsfattandet och politiken. Ytterligare mål är att involvera hela samhället i genomförandet av hållbar utveckling och att åstadkomma möten, dialog och nätverk mellan olika aktörer. Kommissionen strävar efter att dela med sig av och aktivt informera om bästa praxis såväl nationellt som internationellt.

Kommissionen representerar hela det finska samhället så brett som möjligt. I verksamheten deltar representanter för ministerierna, riksdagen, Sametinget, Ålands landskapsregering, kommunerna och regionerna, den övriga offentliga förvaltningen, näringslivet, fackförbund, organisationer, kyrkan samt vetenskap och forskning.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, tfn 050 598 0724, och Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli