Sami Pirkkala kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeriksi

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.4.2021 7.49
Tiedote

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudeksi pääsihteeriksi on nimitetty johtava asiantuntija Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta. Sami Pirkkala on työskennellyt vuodesta 2017 kestävän kehityksen pääsihteeristössä valtioneuvoston kansliassa ja sitä ennen ulkoministeriössä.

Pirkkala seuraa pääsihteeritehtävässä kansainvälisten asiain neuvos Annika Lindblomia, joka jatkaa Euroopan kestävän kehityksen verkoston (ESDN) presidenttinä ja Suomen kestävän kehityksen työn kansainvälisenä erityisasiantuntijana. Toimikunnan apulaispääsihteerinä jatkaa johtava asiantuntija Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta. 

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on suomalaisen yhteiskunnan merkittävät toimijat yhteen kokoava vaikuttajafoorumi, joka on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1993. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja varapuheenjohtajina ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen

”Ryhdyn tehtävään nöyränä mutta innostuneena. On kunnia saada työskennellä tämän kansainvälisesti arvostetun ja ainutlaatuisen foorumin kanssa. Toimikunnalla on merkittävä rooli järjestelmätasoisen kestävyysmurroksen vauhdittajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluan osaltani tukea tätä työtä” sanoo Pirkkala. 

Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon vauhdittaminen ja sen kytkeminen kansalliseen kestävän kehityksen työhön. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa. Kuluvan vuoden tärkein tehtävä on tuottaa Agenda2030 tiekartta, joka tekee näkyväksi, minkälaista politiikkaa Suomessa tulisi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi toimikunta toimeenpanee ja seuraa kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen Suomi jonka haluamme 2050 edistymistä. 

Toimikunnan visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Toimikunnan tavoitteena on kestävän kehityksen juurruttaminen päätöksenteon ja politiikan ytimeen. Lisäksi tavoitteena on osallistaa koko yhteiskunta kestävän kehityksen toteuttamiseen ja edesauttaa eri toimijoiden kohtaamista, vuoropuhelua ja verkottumista. Toimikunta pyrkii jakamaan parhaat kestävän kehityksen käytännöt ja viestii niistä aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Toimikunta edustaa laajasti koko suomalaista yhteiskuntaa. Toimintaan osallistuvat ministeriöiden, eduskunnan, Saamelaiskäräjien, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, kuntien ja alueiden, muun julkishallinnon, elinkeinoelämän, ammattiliittojen, järjestöjen, kirkon, tieteen ja tutkimuksen edustajat. 

Lisätiedot: johtava asiantuntija, Sami Pirkkala, p. 050 598 0724 ja johtava asiantuntija Marja Innanen, p. 040 777 5582, valtioneuvoston kanslia