Europeiska veckan för hållbar utveckling
Betydelsen av samarbete framhävdes i årets bästa åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.9.2021 11.49
Pressmeddelande 544

Finlands kommission för hållbar utveckling har belönat årets bästa åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling. Kommissionens generalsekretariat utsåg tre betydande åtaganden som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De prisbelönta åtagandena har ingåtts av Förbundet för mödra- och skyddshem, Polisyrkeshögskolan och Visit Mikkeli.

Offentliga och frivilliga åtgärdsåtaganden som vem som helst kan ingå i tjänsten Sitoumus2050 är ett sätt för kommissionen för hållbar utveckling att främja en hållbar utveckling i hela samhället. Årets bästa åtaganden belönas årligen vid ett evenemang som ordnas under den europeiska veckan för hållbar utveckling.

”Betydelsen av samarbete framhävs i alla prisbelönta åtaganden. Förbundet för mödra- och skyddshem har ingått ett åtagande som flera andra branschorganisationer har anslutit sig till. Visit Mikkelis åtagande främjar regionens turistföretags hållbara praxis, och Polisyrkeshögskolans åtagande är en del av det åtagande inom inrikesministeriets förvaltningsområde som belönades i fjol”, berättar generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Sami Pirkkala från statsrådets kansli.

Målet för Polisyrkeshögskolans åtagande är att minska klimatavtrycket med 50 procent fram till 2027 samt att utveckla kompetensen, främja mångfalden och stärka det etiska tänkandet. Förbundet för mödra- och skyddshem har ingått ett åtagande där det förbinder sig att stödja allt fler hjälpbehövande och att vidta allt kraftfullare ekologiska åtgärder i sitt arbete. Visit Mikkeli har som mål att kommunicera mer om ansvarsfrågor i sina kanaler och att stödja regionens turistföretag i att få certifikatet Sustainable Travel.

Esbo stad, som är pionjär i Sitoumus2050-arbetet, delade med sig av lärdomar och tips för ett framgångsrikt arbete för hållbar utveckling under den virtuella prisutdelningen. I Esbo har det redan ingåtts över 300 åtaganden av olika omfattning.

”Esbo stad har förbundit sig till FN-målen för hållbar utveckling och var den första finländska staden som anslöt sig till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling. Vårt mål är att vara en attraktiv miljö för utveckling av framtida hållbara stadslösningar och erbjuda invånarna goda möjligheter att göra hållbara val i sin vardag och påverka sin närmiljö”, berättar Helena Kyrki, som leder arbetet för hållbar utveckling vid Esbo stad.

Prisutdelningen ordnades i samarbete med Motiva Oy. Det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva Oy valdes i början av sommaren till ny samarbetspartner för Sitoumus2050. Bolaget ansvarar i fortsättningen för tjänstens marknadsföring, kommunikation och kundservice. I tjänsten Sitoumus2050 kan vem som helst bidra till ett hållbart samhälle genom att ingå ett eget åtgärdsåtagande för hållbar utveckling.

Europeiska veckan för hållbar utveckling är ett årligt initiativ av det europeiska nätverket för hållbar utveckling. Syftet med temaveckan är att föra samman hela Europa för att målen för hållbar utveckling ska kunna nås. År 2015 enades FN:s medlemsländer om en handlingsplan och mål för hållbar utveckling, vilka styr arbetet för hållbar utveckling åren 2016–2030. Lördagen den 25 september firas årsdagen av antagandet av handlingsplanen Agenda 2030.

Ytterligare information: Riina Pursiainen, sakkunnig, tfn 0295 160 577, statsrådets kansli