Euroopan kestävän kehityksen viikko
Yhteistyön merkitys korostui vuoden parhaissa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksissa

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.9.2021 11.49
Tiedote 544

Kestävän kehityksen toimikunta palkitsi vuoden parhaat kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Pääsihteeristö valitsi kolme merkittävää sitoumusta, jotka edistävät sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Tunnustuksen saivat Ensi- ja turvakodin liitto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Visit Mikkeli.

Sitoumus2050 -palveluun tehdyt julkiset ja vapaaehtoiset toimenpidesitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan keino edistää kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. Parhaat sitoumukset palkitaan vuosittain Euroopan kestävän kehityksen viikolla järjestettävässä Vuoden parhaat sitoumukset -tilaisuudessa.

”Kaikissa tänään palkituissa sitoumuksissa korostuu yhteistyön merkitys. Ensi- ja turvakotien liiton sitoumukseen on liittynyt omilla sitoumuksillaan useita muita alan järjestöjä. Visit Mikkelin sitoumus edistää alueen matkailuyritysten kestäviä käytänteitä ja Poliisiammattikorkeakoulun sitoumus on osa viime vuonna palkittua Sisäministeriön kattositoumusta, joka koskee koko hallinnon alaa,” kertoo kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta.

Poliisiammattikorkeakoulun sitoumus tähtää hiilijalanjäljen pienentämiseen 50 % vuoteen 2027 mennessä sekä osaamiseen kehittämiseen, monimuotoisuuden edistämiseen ja eettisyyden vahvistamiseen. Ensi- ja turvakotien liitto sitoutuu puolestaan tukemaan entistä useampaa avuntarvitsijaa sekä vahvistamalla ekologisia toimenpiteitä liiton työssä. Visit Mikkeli puolestaan sitoutui lisäämään vastuullisuusviestintää kanavissaan ja tukemaan alueen matkailuyrityksiä Sustainable Travel -sertifikaatin saamisessa. 

Virtuaalisessa palkintolähetyksessä kuultiin myös Sitoumus2050-työn pioneerin, Espoon kaupungin, opit ja vinkit menestyksekkääseen kestävän kehityksen työhön. Espoossa on tehty jo yli 300 eri kokoista sitoumusta.

”Espoon kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja liittyi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Tavoitteenamme on olla houkutteleva kehittämisympäristö tulevaisuuden kestäville kaupunkiratkaisuille ja tarjota asukkaille hyvät mahdollisuudet tehdä arjessaan kestäviä valintoja ja vaikuttaa lähiympäristöönsä,” kertoo Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Helena Kyrki.

Palkintotilaisuus toteutettiin yhteistyössä Motiva oy:n kanssa. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva valittiin alkukesästä uudeksi Sitoumus2050-palvelun yhteistyökumppaniksi. Motiva vastaa jatkossa palvelun markkinoinnista, viestinnästä ja asiakaspalvelusta. Sitoumus2050-palvelussa kuka tahansa voi ottaa osaa kestävän yhteiskunnan rakentamiseen tekemällä oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen.

Euroopan kestävän kehityksen viikko on Euroopan kestävän kehityksen verkoston vuosittainen aloite, jonka tavoitteena on tuoda koko Eurooppa yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Lauantaina 25. syyskuuta vietetä Agenda2030 -toimintaohjelman vuosipäivää.

Lisätietoja: Asiantuntija Riina Pursiainen, p. 0295 160 577, valtioneuvoston kanslia