Här kan du läsa om uppföljningen av och indikatorerna för hållbar utveckling och lämna kommentarer där du för fram din egen tolkning. Du kan också presentera andra indikatorer eller färska forskningsresultat som utvidgar eller utmanar lägesbilden.

Statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling lyfter ur diskussionen fram teman som främjas på olika sätt. De viktigaste resultaten av diskussionen sammanställs årligen i maj vid evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling”.

Vi fortsätter att utveckla uppföljningen och uppdaterar tjänsten varje år. Respons och utvecklingsförslag tas emot av Sami Pirkkala ([email protected]).