Aktuellt

Utredning: Målen för hållbar utveckling bör göras till kärnfrågor i politiken
MM SRK Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 19.3.2019 8.16
Statsrådet föresätter sig att minska sitt klimatavtryck med en femtedel till 2026
Hållbar utveckling SRK
Pressmeddelande 15.3.2019 9.33
Ny bedömning — var nionde art i Finland är hotad
MM
Pressmeddelande 8.3.2019 8.59
Utredning: Skogarnas potential som kolsänka ökar, men att minska växthusgasut-släppen inom jordbruket är utmanande
ANM JSM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 28.2.2019 13.05
Utredning: Hur kan Finland bli koldioxidneutralt till 2040?
ANM Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Pressmeddelande 28.2.2019 13.00