Hoppa till innehåll

Statsminister Marin deltar i FN:s högnivåforum om hållbar utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.7.2020 13.55
Pressmeddelande 477

FN:s årliga högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) sammanträder virtuellt den 7–16 juli. Under högnivåforumet granskas de globala framstegen i genomförandet av Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Statsminister Sanna Marin ska hålla ett öppningsanförande tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres under mötet den 14 juli.

Årets möte fokuserar särskilt på de följder som covid-19-krisen har för uppnåendet av de globala målen för hållbar utveckling och för en hållbar återuppbyggnad. Finland framhäver vikten av hållbar återhämtning efter krisen.

Utöver att hålla ett öppningsanförande ska statsminister Marin också presentera Finlands rapport som innehåller en nationell översyn av genomförandet av Agenda 2030. Även miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar och svarar på frågor om rapporten. Sammanlagt 47 länder kommer att presentera en egen rapport som beskriver hur målen för hållbar utveckling har nåtts på nationell nivå. Den färska översynen av genomförandet av Agenda 2030 i Finland är den andra i ordningen. Finlands senaste rapport till FN är från 2016.

Finland har ett rykte som en föregångare när det gäller planering och samordning av politiken för hållbar utveckling samt samarbete med det civila samhället. Också den nationella översynen blev till genom att engagera olika samhällsaktörer i arbetet. Bland annat företrädare för näringslivet, det civila samhället, forskarsamhället, städer, regioner och unga bidrog till den.

Fokus i den nationella översynen ligger på utvärdering av framstegen i fråga om vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. Utvärderingen gjordes i samarbete mellan myndigheter och över 50 organisationer.

HLPF är det viktigaste årliga mötet för uppföljning av hållbar utveckling globalt. I evenemanget deltar en bred skala företrädare för civilsamhällesorganisationer, stater och internationella institutioner. Bland annat EU-kommissionären Jutta Urpilainen talade vid mötet den 7 juli.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Laura Kotila, kommunikationsexpert, tfn 050 470 6965, statsrådets kansli