EU:s företagsansvarsdirektiv fick inte kvalificerad majoritet i Coreper

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2024 16.28 | Publicerad på svenska 29.2.2024 kl. 8.45
Nyhet
Kuvassa on nostokurki ja rakenteilla oleva talo.

De ständiga representanternas kommitté (Coreper) i Europeiska unionens råd behandlade idag omsorgsplikten i fråga om hållbarhet i företagens verksamhet, det så kallade företagsansvarsdirektivet Direktivförslaget fick inte kvalificerad majoritet i Coreper av medlemsstaterna, trots Finlands konstruktiva inflytande.

Det finns för närvarande inga uppgifter om den fortsatta behandlingen av direktivförslaget, men ordförandelandet Belgien har meddelat att landet söker möjligheter att fortsätta behandla ärendet under sin ordförandeskapsperiod, som går ut i juni. Det är möjligt att förslaget behandlas senare, efter Europaparlamentsvalet i juni.

Genom företagsansvarsdirektivet får stora företag betydligt större ansvar och förpliktelser i fråga om eventuella skadliga konsekvenser av deras egen eller deras dotterbolags eller affärspartners verksamhet. 

I direktivet ingår vissa punkter som Finland aktivt har försökt påverka under förhandlingarna. Finland har ansett att bestämmelserna om grupptalan i fråga om skadestånd inte är en fungerande lösning med tanke på Finlands rättssystem, eftersom dessa bestämmelser avviker från de gällande allmänna bestämmelserna i Finland och splittrar systemet.

Mer information:

Jukka Sarhimaa, specialmedarbetare, tfn 0295 047 330 (politikfrågor)
Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 0295 047 062 (direktivets innehåll)