EU:s energikommissionär Kadri Simson besöker Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 13.20
Pressmeddelande
Kadri Simson energikomissiönär
Energikommissionär Kadri Simson. Bild: Europeiska unionen

Europeiska kommissionens energikommissionär Kadri Simson besöker Finland den 18–19 september 2023. Under sitt besök träffar hon statsminister Petteri Orpo, miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz samt medlemmar i riksdagens ekonomi- och miljöutskott.

Kommissionär Kadri Simson träffar statsminister Petteri Orpo på måndagen. Teman för mötet är situationen på EU:s energimarknad, investeringar i förnybar energi och väteekonomins möjligheter.

Med miljö- och klimatminister Kai Mykkänen diskuterar Simson bland annat kärnenergins roll på EU-nivå och i den kommande lagstiftningen, möjligheterna med små modulära reaktorer (SMR), EU:s klimatpaket fram till 2040 och aktuella lagstiftningsprojekt, såsom reformen av EU:s elmarknad samt marknadspaketet för väte och utsläppsfri gas.

På måndag eftermiddag bekantar sig Simson med Fortums grotta för låg- och medelaktivt avfall i Lovisa och hör om slutförvaringen av använt kärnbränsle och om driften av kärnanläggningarna i Lovisa. Fortum presenterar också en tvåårig undersökning om ny kärnkraft, som granskar de kommersiella, tekniska och samhälleliga kraven på både småskaliga kärnkraftverk (small modular reactors, SMR) och traditionella stora reaktorer i Finland och Sverige.  

Statsrådet beviljade i februari kraftverksenheterna i Lovisa ett nytt drifttillstånd fram till 2050. Bränsleanskaffningen till Fortums kärnkraftverk ska också ordnas på ett nytt sätt, som bolaget rapporterar om till ministeriet före utgången av året.

På måndag kväll träffar kommissionär Simson till sist Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

På tisdagen besöker Simson riksdagen och träffar medlemmar i ekonomiutskottet och miljöutskottet.

Mer information:
Elina Johansson, miljö- och klimatministerns tjänstemannasekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7327
Lyydia Ylönen, miljö - och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 476 1341
Ismo Ulvila, kommunikationschef, Europeiska kommissionens representation i Finland, tfn 050 541 1122
Mia Willberg, kommunikationschef, Fortum Abp, tfn 040 777 5989