Minister Essayah deltar i jordbruksministrarnas toppmöte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2024 14.02
Pressmeddelande

Den 20 januari deltar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i ett högnivåforum för jordbruks- och livsmedelssektorn som ordnas i Berlin av Tysklands jordbruksministerium.

I samband med forumet ordnas ett flertal seminarier och diskussioner om aktuella frågor inom jordbruket. Programmet kulminerar i en jordbruksministerkonferens där mer än 70 länder är representerade på ministernivå och även bland annat FAO, OECD, WTO och Världsbanken. Forumet ordnas i samband med den internationella livsmedelsmässan Grüne Woche.
I årets forum ligger fokus på framtidsarbete. Föremål för diskussion kommer att vara FN:s mål för hållbar utveckling, och särskilt vilka åtgärder som kan bidra till att utrota svält världen över. Tema för diskussionerna kommer bland annat att vara hållbar produktion, självförsörjning i fråga om mat, livsmedelskedjor och minskning av matsvinn. Minister Sari Essayah presenterar bland annat Finlands praxis och idéer för att minska matsvinn. Vid jordbruksministrarnas möte kommer man också att utarbeta ett uttalande i vilket de gemensamma målen för en global hållbar livsmedelsförsörjning sammanfattas. 
Minister Essayah träffar flera utländska kolleger i Berlin och besöker livsmedelsmässan Grüne Woche. Diskussioner kommer att föras om både politiska frågor och bilaterala projekt för livsmedelsexport.


Mer information
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 505 245 032
Aulikki Hulmi, enhetschef, tfn +358 295 162 034

EU och internationella frågor Mat och jordbruk