Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perhevapaauudistuksesta

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 13.23
Tiedote

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä ja perheiden arjessa. Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiintiöillä, joista osa on luovutettavissa. Uusi perhevapaamalli kohtelee lapsia yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta.

Hallituksen esityksessä perhevapaauudistukseksi ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia ja varhaiskasvatuslakia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 24 muuhun lakiin. Uudistuksella toimeenpannaan myös työelämän tasapaino -direktiivi. Direktiivin johdosta hallitus esittää työntekijän oikeutta palkattomaan omaishoitovapaaseen korkeintaan 5 päivää kalenterivuodessa.

Lakikokonaisuuden viimeistelyssä on huomioitu järjestökuulemisissa ja kevään 2021 lausuntokierroksella saatua palautetta sekä lainsäädännön arviointineuvoston näkemyksiä.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.


Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja työministeri Tuula Haatainen pitävät asiasta tiedotustilaisuuden perjantaina 17.9. klo 9:30.

Seuraa suoraa lähetystä perjantaina 17.9. klo 9:30: 

•    Tiedotustilaisuus suorana valtioneuvoston YouTube-kanavalla
•    Tiedotustilaisuuden jälkeen tallenne Youtubessa ja vn.fi/live 
•    Tilaisuudessa on viittomakielinen tulkkaus 
•    Simultaanitulkkaus ruotsiksi on saatavissa Yle Arenan -kanavalla.

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho, STM, puh.  0295163085
neuvotteleva virkamies Eva Ojala, STM, puh. 0295163201
johtava asiantuntija Seija Jalkanen TEM, puh. 0295048952
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, STM, puh. 0295163410
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, TEM, puh. 0295047372
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, STM, puh. 0295163635
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected] ja [email protected] 


Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ottavat uudet gov.fi-sähköpostiosoitteet käyttöön 20.9.2021 alkaen. Sen jälkeen osoitteet ovat muotoa [email protected]