Europeiska veckan för hållbar utveckling
Statsministern bjuder in klimatpolitiska påverkansforum till gemensamt möte

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.9.2020 14.29 | Publicerad på svenska 21.9.2020 kl. 15.29
Pressmeddelande 594

Kommissionen för hållbar utveckling, ekonomiska rådet och rundabordsforumet för klimatpolitik samlas till ett gemensamt möte torsdagen den 24 september. Temat för mötet är en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle. Vid mötet dryftas olika sätt att uppnå regeringens mål om klimatneutralitet till 2035 på ett hållbart och rättvist sätt.

De tre påverkansforumens gemensamma möte är det första i sitt slag och för samman forumens närmare hundra medlemmar som är verksamma inom olika samhällssektorer. Statsminister Sanna Marin är ordförande för alla tre påverkansforum och leder ordet även vid det gemensamma mötet.

Syftet med mötet är att samla de tre organens olika synpunkter på regeringens klimatpolitik och på det praktiska genomförandet av en rättvis omställning. De beslut som regeringen fattade vid sina budgetförhandlingar med tanke på målet om klimatneutralitet ger ramarna för diskussionen. Regeringen beslutade bland annat att utarbeta ett program för hållbar tillväxt i Finland. Genom programmet anvisas 0,9–1,2 miljarder euro av EU:s återhämtningsfinansiering till klimatåtgärder.

Inledningsanförandena vid mötet hålls av professor Minna Halme, som är medlem i expertpanelen för hållbar utveckling, docent Olli-Pekka Ruuskanen, som är forskningsdirektör vid ekonomiska forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus, och professor Markku Ollikainen, som är ordförande för klimatpanelen.

En panel bestående av medlemmar i kommissionen för hållbar utveckling, ekonomiska rådet och rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterar målen och metoderna för, utmaningarna med och det praktiska genomförandet av en rättvis omställning. Paneldeltagarna dryftar också coronakrisen och åtgärderna efter krisen med utgångspunkt i en rättvis omställning.

I paneldiskussionen deltar finansminister Matti Vanhanen, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, undervisningsminister Li Andersson, riksdagsledamot och medlem i miljöutskottet Mari-Leena Talvitie, medlem i gruppen De ungas Agenda Sara Nyman, verkställande direktör för Finlands näringsliv EK Jyri Häkämies, ordförande för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Jarkko Eloranta och generalsekreterare för WWF Liisa Rohweder.

Det gemensamma mötet hålls inom ramen för den europeiska veckan för hållbar utveckling

Det gemensamma mötet är ett av de evenemang i Finland som ordnas under den europeiska veckan för hållbar utveckling. Målet för temaveckan för hållbar utveckling är att synliggöra olika projekt för hållbar utveckling runt om i Europa.

Mötet mellan kommissionen för hållbar utveckling, ekonomiska rådet och rundabordsforumet för klimatpolitik kan följas i direktsändning via statsrådets YouTube-kanal.

Ytterligare information: Annika Lindblom, generalsekreterare, tfn 0295 250 163, kommissionen för hållbar utveckling/ miljöministeriet, Pekka Sinko, generalsekreterare, tfn 0295 160 189, ekonomiska rådet/statsrådets kansli, Merja Turunen, generalsekreterare, tfn 0295 250 387, rundabordsforumet för klimatpolitik/miljöministeriet, Matti Niemi, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 165, statsrådets kansli