Statsminister Orpo vid klimatkonferensen COP28: klimatmålen kräver engagemang för konkreta åtgärder

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.12.2023 18.03 | Publicerad på svenska 2.12.2023 kl. 21.20
Pressmeddelande 550/2023
På bilden: Petteri Orpo vid COP28-klimatkonferensen

Lördagen den 2 december höll statsminister Petteri Orpo Finlands nationella anförande vid den andra dagen av mötet på statsledningsnivå i samband med partskonferensen för FN:s klimatkonvention COP28 i Dubai.

Statsminister Orpo betonade behovet av att agera snabbt och beslutsamt och göra tydliga politiska åtaganden för att uppnå målet på 1,5 grader enligt Parisavtalet. Det viktigaste är att snabbt övergå till ren energiproduktion och lämna beroendet av fossila bränslen.

”För att möjliggöra denna övergång bör vi komma överens om globala mål för förnybar energi och energieffektivitet. Dessa mål måste kompletteras med konkreta åtgärder för att gradvis fasa ut fossila bränslen och subventioner som stöder användningen av dem samt för att erkänna betydelsen av andra koldioxidfria tekniker, till exempel kärnkraft”

Parterna i FN:s klimatkonvention enades i början av konferensen om den fond som ska ersätta klimatskador. Statsministern berättade att Finland är redo att stödja den nya fonden med 3 miljoner euro.

Orpo betonade att Finlands ambitiösa klimatmål endast kan uppnås genom ett starkt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

”Jag är glad att finländska företag också kan erbjuda olika praktiska lösningar för att uppnå global koldioxidneutralitet. Vi vill att finländska företag ska öka sitt positiva klimatavtryck, det vill säga produkternas positiva klimateffekter, och vara beredda att dela med sig av vårt kunnande globalt”, berättade Orpo.

”Min regering har också förbundit sig att trygga bevarandet av naturkapitalet som en del av en ansvarsfull ekonomisk politik, och vi strävar efter att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vårt mål är att andra runt om i världen ska kunna dra nytta vår kompetens i fråga om positiva ekologiska handavtryck.”

Parterna i FN:s klimatkonvention enades i början av konferensen om den fond som ska ersätta klimatskador. Statsministern berättade att Finland är redo att stödja den nya fonden med 3 miljoner euro.

I samband med klimatkonferensen har statsministern hållit flera anföranden om klimatet i Finlands paviljong, bland annat i paneldiskussioner med Teknologiindustrin och Nokia på lördagen.

På lördagen träffade statsministern även Finlands delegation. På fredagen träffade Orpo dessutom professor Nick Stern, som varit rådgivare i den klimatkoalition mellan finansministrarna som inrättades av Finland 2018.

Ytterligare information: Marja Koskela, statsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 160 978, Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 16001, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040547 6279