Finland rankades åter som världsetta sett till arbetet för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.6.2022 12.48 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 13.41
Pressmeddelande

Finland tog för andra året i rad första plats i en internationell jämförelse gällande arbetet för hållbar utveckling. I jämförelsen bedöms hur olika länder har främjat Agenda2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Av de sammanlagt 17 målen har Finland nått eller är nära att nå i synnerhet de mål som anknyter till social hållbarhet. Finland ligger emellertid långt ifrån många av de mål som anknyter till ekologisk hållbarhet. Läget för hållbar utveckling i Finland kommer att behandlas vid ett särskilt diskussionsmöte den 8 juni.

Den ansedda jämförelsen genomförs årligen av FN:s nätverk för hållbar utveckling (Sustainable Development Solutions Network) och Bertelsmannstiftelsen. Enligt den senaste jämförelsen har Finland nått de mål som gäller avskaffning av fattigdom, ren och ekonomiskt överkomlig energi samt god utbildning. Finland klarar sig bra med tanke på mål som anknyter till social hållbarhet och är nära att nå bland annat de mål som gäller minskad ojämlikhet, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt fred och rättsstatens principer. Finland tampas fortfarande med ekologisk hållbarhet, till exempel bekämpningen av klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion samt utarmningen av den biologiska mångfalden.

Enligt generalsekreteraren för Finlands kommission för hållbar utveckling Sami Pirkkala är resultatet betydande.

”Hållbar utveckling handlar om att trygga människornas välfärd inom ramen för jordens bärkraft. Finlands styrka ligger i långsiktiga satsningar på välfärd och jämlikhet. En central utmaning är att upprätthålla den höga välfärden så att vi samtidigt håller oss inom gränserna för vad ett jordklot klarar av.”

I Finland görs det årliga uppföljningar av läget för hållbar utveckling. Frågan kommer att diskuteras vid evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling” onsdagen den 8 juni kl. 9–12. Teman i år är utbildning, jämlikhet, biologisk mångfald och välmående hav. Avsikten är att diskutera läget för dessa både globalt och nationellt sett samt deras kopplingar till den nya strategi som kommissionen för hållbar utveckling har utarbetat. Dessutom diskuteras möjligheterna att främja Agenda 2030 genom konst och kultur.

”En global utbildningskris är ett faktum, och Rysslands invasion av Ukraina kan leda bland annat till en livsmedelskris som gör det ännu svårare att nå målen. Samtidigt med allt detta är det viktigt att skapa en bild av en framtid värd att sträva efter för ungdomar och kommande generationer. Det är kärnan i hållbar utveckling”, understryker Pirkkala.

Evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling” är ett led i uppföljningen av hållbar utveckling i Finland. Vid evenemanget diskuteras den utveckling som skett i Finland och globalt under det gångna året samt nya innovationer inom politiken och samhället. Evenemanget utgör startskottet i Finland för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum, HLPF), som ordnas i New York.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling, tfn 0295 160 487, [email protected]