Finland fick erkännande för sitt arbete för hållbar utveckling: Engagerande arbetssätt och internationellt samarbete låg till grund för Catalyst 2030-priset

Kommissionen för hållbar utvecklingmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.3.2021 18.05
Pressmeddelande

Torsdagen den 25 mars tilldelades Finlands regering det internationella Catalyst 2030-priset för hållbar utveckling. Priset tillägnades Finlands kommission för hållbar utveckling. Finland fick erkännande för sitt engagerande arbetssätt när det gäller att genomföra FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030. I prismotiveringen lyftes särskilt fram Finlands internationella samarbete för att främja hållbar konsumtion och produktion.

Priset togs emot av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen som är vice ordförande för kommissionen för hållbar utveckling. Minister Mikkonen understryker att kommissionen är ett internationellt sett unikt påverkansforum: i arbetet deltar över 80 aktörer från olika samhällsområden.

Kommissionens arbete bygger på en dialog mellan regeringen, forskare, företag, städer, organisationer och andra berörda. Kommissionen fastställer de nationella målen för hållbar utveckling, främjar dem och följer hur de förverkligas.
 
"Finlands arbete för hållbar utveckling väcker genuint intresse och genuin beundran ute i världen. Också det här priset är ett bevis på det. Kommissionen för hållbar utveckling är en social innovation inom vilken vi tillsammans bygger Finlands framtid på en hållbar grund", säger Mikkonen.

I motiveringen till Catalyst 2030-priset framhålls Finlands mål, åtgärder och partnerskap inom hållbar konsumtion och produktion. Till grund ligger också Finlands lösningar inom cirkulär ekonomi, våra ambitiösa klimatmål samt det internationella samarbetet med organisationerna inom området.

Mikkonen påpekar att det fortfarande krävs stora insatser i Finland för att miljömålen ska kunna nås.

"Frågor kring konsumtion och produktion är särskilt svåra. Omställningen till en klimatneutral cirkulär ekonomi är nödvändig när målet är ett hållbart samhälle. Regeringen har förbundit sig till klimatneutralitet senast 2035 och vi arbetar just nu med att ställa upp mål för att få slut på ökningen av den totala användningen av naturresurser. För att uppnp målen är det viktigt att vi engagerar alla centrala branscher och aktörer i arbetet."

Catalyst 2030-priser delades ut för första gången

Catalyst 2030 är en global sammanslutning som bildades i samband med Världsekonomiskt forum i Davos för ett år sedan. Catalyst 2030 vill främja en övergripande samhällsförändring och nya innovativa lösningar så att det ska vara möjligt att nå de globala målen för hållbar utveckling i FN:s handlingsprogram, Agenda 2030. I sammanslutningen medverkar sociala företag, tankesmedjor och andra inflytelserika aktörer från olika samhällsområden.

Catalyst 2030 tog emot över 200 förslag till pristagare i åtta olika kategorier, varefter en jury utsåg pristagarna. Finland belönades i kategorin för regeringar och städer.

Ytterligare information:
Annika Lindblom, råd för internationella ärenden, tfn 0295 250 163, miljöministeriet
Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682,