Eeva Furman ny generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.9.2022 9.04
Pressmeddelande
Eeva Furman

Professor Eeva Furman har utsetts till generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling. Furman tillträdde sitt nya uppdrag i mitten av augusti. Tidigare var Furman direktör för centret för miljöpolitik vid Finlands miljöcentral. Hon har också varit bland annat ordförande för expertpanelen för hållbar utveckling.

Sami Pirkkala, tidigare generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, återvände till utrikesministeriet efter fem års tjänstledighet.

Taru Savolainen tillträdde uppdraget som kommissionens biträdande generalsekreterare i början av september. Savolainen har arbetat bland annat vid Amnesty International finländska sektionen, miljöministeriet och konfliktlösningsorganisationen Crisis Management Initiative. Tf biträdande generalsekreteraren Mari Mäki fortsätter att arbeta vid statsrådets kanslis strategiavdelning till utgången av året.

Finlands kommission för hållbar utveckling är ett påverkansforum för hela det finländska samhället. Kommissionen har varit verksam utan uppehåll sedan 1993. Statsminister Sanna Marin är kommissionens ordförande, och miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och finansminister Annika Saarikko är vice ordförande.

”Jag inleder samarbetet med kommissionens medlemmar med stora idéer och med ödmjukhet inför allt det kunnande som de har. Tillsammans försöker vi staka ut vägen till exempel för förändringsområdena ’Bildning, kompetens och hållbara levnadssätt’ och ’Ett livsmedelssystem som främjar välbefinnandet’. Vi siktar på en gemensam framtidsvision som präglas av en välmående människa som tar hänsyn till natursystemen”, säger Furman.

En av kommissionens viktigaste uppgifter är att påskynda genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och att integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Målet är att göra hållbar utveckling till en etablerad del av beslutsfattandet och politiken. Dessutom följer och utvärderar kommissionen genomförandet av Agenda 2030 i Finland.

Det viktigaste nästa steget i det praktiska arbetet är att verkställa kommissionens nya strategi som godkändes i våras. I strategin fastställs sex områden där kommissionens medlemmar tillsammans och i sina egna nätverk strävar efter en systemisk förändring med sikte på att bygga upp ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft.

Kommissionen representerar det finländska samhället så brett som möjligt. I verksamheten deltar representanter för ministerierna, riksdagen, Sametinget, Ålands landskapsregering, kommunerna och regionerna, den övriga offentliga förvaltningen, näringslivet, fackförbund, organisationer, kyrkan samt vetenskap och forskning.

Ytterligare information: Eeva Furman, ledande sakkunnig, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 050 441 9273, och Taru Savolainen, ledande sakkunnig, biträdande generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 040 535 8622, statsrådets kansli