Metaanintuotannon laitoshanke Tampereella sai liki 46 miljoonaa euroa uuden energiateknologian investointitukea

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 13.16
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Nordic Ren-Gas Oy:n uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle Tampereella investointitukea 45 771 985 euroa. Tuettava hanke liittyy uusiutuvan vedyn tuotantoon ja hyödyntämiseen liikennepolttoaineena sekä hukkalämpöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tukimäärän takia tukipäätös tehtiin ehdollisena Euroopan komission hyväksynnälle.

”Merkittävää tässä hankkeessa on kotimaisen uusiutuvan vedyn tuotanto, metaanin tuotanto liikennekäyttöön ja hiilidioksidin talteenotto. Kotimainen vetytalous etenee”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tuettu hanke on teollisen mittakaavan uusiutuvan metaanin tuotantolaitos, jonka odotetaan monistuvan usealle paikkakunnalle Suomessa. Myönnetty tuki saa hakijan mukaan liikkeelle 153 miljoonan euron hankkeen. Se tuo esiin kotimaisen vihreän vedyn tuotannon etuja, kun prosessin sivutuotteena syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa.

Laitos olisi teholtaan noin 20 MW. Se tuottaisi noin 164 gigawattituntia uusiutuvaa metaania ja 142 gigawattituntia kaukolämpöä vuodessa. Metaanin raaka-aineina käytettäisiin laitoksessa tuotettavaa uusiutuvaa vetyä sekä hiilidioksidia, joka erotetaan Tarastenjärven voimalaitoksen savukaasuista. Tuotettu metaani käytettäisiin uusiutuvana liikennepolttoaineena, ja kaukolämpö tuotettaisiin prosessin hukkalämmöstä. 

Yrityksen mukaan investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 75 000 tonnia vuodessa. Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 92 henkilötyövuotta, ja uusia työpaikkoja syntyisi 17. 

Ensimmäinen päätös uuden energiateknologian demonstraatiohankehaussa

Varautumisen ministerityöryhmän linjauksen mukaisesti vuoden 2022 lisätalousarvioon lisättiin 125 miljoonaa euroa myöntövaltuus suurien uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden investointitukeen. Summasta 50 miljoonaa euroa varattiin vetyhankkeisiin. Energiainvestointituki on tarkoitettu etenkin tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriölle jätettiin 31.8.2022 päättyneeseen määräaikaan mennessä 31 hakemusta suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin. Lisäksi hakukäsittelyyn on siirretty EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) energiainvestointitukien hakuun tulleita tukihakemuksia, joille ei vielä oltu tehty päätöstä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 16.12.2022 tukea 16:lle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRF) mukaisille puhtaan energian hankkeelle yhteensä liki 119,2 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Olli Salo, TEM, p. 029 504 7322
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 029 504 7405
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815