Jakeluvelvoitelain muutosesitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2023 13.19
Tiedote
Bensaletku auton tankilla

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla liikennepolttoaineiden hintojen nousua pyritään hillitsemään jakeluvelvoitelakia muuttamalla. Tarkoituksena on alentaa vuoden 2024 jakeluvelvoite 13,5 prosenttiin.

Jakeluvelvoite pysyisi näin tämän vuoden tasolla eikä nousisi nykylain mukaisesti 28 prosenttiin. Lisäksi esityksessä alennettaisiin ns. kehittyneiden polttoaineiden vuoden 2024 lisävelvoitetta kahteen prosenttiyksikköön ja vuoden 2025 lisävelvoitetta kolmeen prosenttiyksikköön.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007). Ehdotuksen taustalla on pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjausten ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (RED II) toimeenpano.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös komission perustellun lausunnon johdosta korkean ILUC-riskin (riski suurien epäsuoran maankäytön muutoksista) polttoaineiden osuutta rajoittava vähennyspolku. Muutoksella sellaisten ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun, joihin liittyy ILUC-riskejä, osuus laskettaisiin asteittain nollaan prosenttiin.

Lausunnolle lähetetty esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Hallitusohjelman jakeluvelvoitetta koskevat kirjaukset toteutetaan kahdessa vaiheessa

Orpon hallitusohjelman kirjaukset toteutettaisiin kahdessa vaiheessa siten, että nyt ensimmäisessä vaiheessa muutettaisiin vuotta 2024 koskevaa jakeluvelvoitteen yleistavoitetta ja vuoden 2024 lisävelvoitetta sekä lakiteknisistä syistä myös vuoden 2025 lisävelvoitetta.

Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjauksia muun muassa vuosien 2025-2027 jakeluvelvoitetasoista, jakeluvelvoitteen joustomekanismin käyttöönottamisesta, liikennesähkön liittämisestä jakeluvelvoitteeseen ja seuraamusmaksutasoista. 

Muut hallitusohjelman kirjaukset pantaisiin toimeen toisessa vaiheessa, joka ajoittuisi RED III -direktiivin täytäntöönpanon yhteyteen. Niitä koskeva hallituksen esitys annetaan syksyllä 2024. 

Hallitusohjelman kirjausten toimeenpanon porrastaminen kahteen vaiheeseen johtuu siitä, että nämä muut kirjaukset edellyttävät pidempää valmistelua. Sen sijaan vuotta 2024 koskevat muutokset lainsäädäntöön on valmisteltava ja hyväksyttävä eduskunnassa vuoden 2023 aikana.

Jakeluvelvoitteen mukaan liikennepolttoaineen jakelijoiden vuosittain kulutukseen toimittamasta liikennepolttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia polttoaineita. Tällä edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.

Lausuntoja voi antaa 3.9. saakka

Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Niitä ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostilla tai postitse .Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa verkkopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/20525/2023.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059