31 uutta hakemusta suuriksi uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiksi 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2022 15.44
Tiedote
Biokaasulaitos

Uuden energiateknologian hankkeille voidaan myöntää investointitukea, jonka tavoitteena on vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vuoden 2030 kansallisten ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2022 suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden haussa on jaossa yhteensä noin 153 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö sai määräaikaan mennessä 31 uutta investointitukihakemusta vuoden 2022 suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden hakuun. Uusien hakemusten lisäksi tällä hakukierroksella on käsittelyssä myös aiemmin vastaanotettuja hakemuksia, joihin ei ole vielä tehty päätöstä. 

Lisäksi yrityksillä on ollut mahdollisuus jättää niin sanottuun RRF-energiatukihakuun maaliskuussa toimitetut hakemukset myös nyt päättyneeseen hakuun siltä varalta, että hankkeelle ei myönnettäisi tukea kyseisestä tukiohjelmasta. Valtaosa RRF-energiatukihakuun liittyvistä tukipäätöksistä tehdään vuoden 2022 lopussa, mutta yksittäisiä päätöksiä todennäköisesti jo aiemmin. Päätöksistä tiedotetaan erikseen. 

Vuodelle 2022 valtion talousarviossa on suuriin uuden teknologian demonstraatiohankkeisiin varattu yhteensä 153 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa on varattu varautumisen ministerityöryhmän linjausten mukaisesti vetyhankkeille. Ensimmäiset tukipäätökset annetaan aikaisintaan vuoden 2022 lopussa, riippuen kuitenkin RRF-energiatukihankkeiden käsittelystä.

Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. 

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh.  029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170