Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankehaku on auki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2016 14.06
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta".

Hankehaun aika on 1.12.2016 - 7.2.2017.

Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia toimintalinjan kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin: Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki sekä Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Mikä ESR?

Euroopan unioni ohjaa rakennerahastojen tukea jäsenvaltioilleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomi toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelmassa valtakunnallista hanketoimintaa. STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM:llä on kolme toimenpidekokonaisuutta. STM on toimintalinjassa 5 ainoa rahoittaja, jolta voi hakea tukea valtakunnallisiin hankkeisiin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies, Lars Kolttola, p. 02951 63266
ohjelmakoordinaattori, Kati Herranen-Haapaniemi, p. 02951 63273
ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää, p. 02951 63274
sosiaalineuvos, Eveliina Pöyhönen, p. 02951 63303

Linkkejä