Monti-kommissionen: Framtidens krishantering förutsätter investeringar i hälsa och hållbar utveckling

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2021 13.29
Pressmeddelande 254

Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för investeringar i människors och miljöns hälsa, tillräckliga resurser, riskförebyggande och innovativ social- och hälsovård, miljöskydd och andra stödsystem i världen, konstaterar Världshälsoorganisationens (WHO) alleuropeiska kommission för hälsa och hållbar utveckling i sin slutrapport.

Den oberoende kommissionen har haft till uppgift att samla in de bästa lärdomarna om hur hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder har tacklat coronaviruspandemin och att ge rekommendationer om de investeringar och reformer som social- och hälsovårdssystemen behöver för att förbättra hållbarheten. Italiens tidigare premiärminister, professor Mario Monti, har fungerat som kommissionens ordförande. 

Kommissionens budskap är att social- och hälsovården ska lyftas fram som en social och politisk prioritering och att man ska identifiera hur avgörande den är för hållbar utveckling och social sammanhållning.

Rapporten motiverar varför framtidens krishantering kräver investeringar i hälsa och hållbar utveckling och föreslår nya sätt att tänka på hälsan och dess bakgrundsfaktorer utifrån de lärdomar som dragits av pandemin. Coronaviruspandemin har inte bara påverkat hälsa och välfärd, utan den har också haft omfattande konsekvenser för bland annat ekonomin, den sociala sammanhållningen och utbildningen. Också konsekvenserna av den har fördelats ojämnt mellan olika grupper.

Finland har i kommissionen representerats av president Tarja Halonen på framställning av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. President Halonen, som varit ordförande i två olika arbetsgrupper, har bland annat lyft fram sårbara grupper.

- Rapportens övergripande förhållningssätt till coronapandemin är utgångspunkten för såväl individernas som samhällets bärkraft. Coronakrisen drabbar dem som redan är i en utsatt ställning hårt och detta ska beaktas i planerna. Dessa människor bör av mänskliga skäl stödjas bättre än för närvarande. Det här inverkar också på samhällets övergripande hållbarhet. Att korrigera missförhållandena efter pandemin vore en effektiv förebyggande åtgärd med tanke på framtiden, sammanfattar president Tarja Halonen.

- Investering i hållbara hälsosystem, social- och hälsovård och psykisk hälsa är en investering i kriståliga samhällen, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 
 

Ytterligare information:

Sarita Friman, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]